• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 354
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda sanayinde ürünlerinin güvenli hale getirilmesinde kullanılan yöntemler yapılan bilimsel araştırmalara paralel olarak hızla gelişmektedir. Bu ders kapsamında gıdaların işlenmesinde kullanılan yenilikçi ısıl ve ısıl olmayan teknolojiler ve gıda sanayindeki uygulamaları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; gıdalarda görülen temel bozulmalar, yeni ve gelişmekte olan ısıl olmayan teknolojiler (yüksek hidrostatik basınç, vurgulu elektrik alan, ultraviyole (UV-C) ışık, yüksek yoğunluklu vurgulu ışık, elektroplazmoliz, ultrases, soğuk plazma) ve ısıl teknolojiler (mikrodalga, Ohmik, radyo frekans ısıtma, infrared ısıtma), yenilikçi gıda işleme teknolojilerinin mikrobiyal inaktivasyon üzerine etkileri, kalite özellikleri ve raf ömrü üzerine etkilerinin incelenmesi, yeni ve gelişmekte olan gıda işleme teknolojileri için temel hesaplama yöntemleri, bu teknolojilerin endüstriyel ölçekli uygulamaları konusunda bilgi verilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari