• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 462
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Gıda bilimi ve teknolojisi alanındaki yeni gelişmeleri ve bu gelişmelerin endüstrideki güncel ve potansiyel uygulamalarını takip etme, bu uygulamaların sağlık, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve kalitesi gibi gıda sistem çıktıları üzerinde etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Gıda işleme, gıda kimyası, gıda güvenliği, gıda biyoteknolojisi, gıda paketlemesi ve ürün geliştirme alanlarında yeni gelişmeler, eğilimler, ve güncel konular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari