• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 418
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dijital inovasyon kavramını, blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerin temellerini tanıtmak; dijital teknolojilerin gıda sistemindeki güncel problemlerin çözümü için gıda güvenliği, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik, insan sağlığı odaklı olarak kullanılabilmesi için gereken bilgi ve becerileri sunmak
Dersin İçeriği: 

Dijital inovasyon. Blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerin temelleri ve gıda sisteminde (izlenebilirlik, gıda değer zinciri optimizasyonu, kalite kontrol, ürün geliştirme, beslenme, gastronomi alanlarında) uygulamaları. Akademisyen ve endüstri temsilcilerinin (teknoloji şirketleri, gıda endüstrisi, start-up) konuk konuşmacı olarak katılımıyla

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 6: Okuma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 12: Sınıf içi çalışma, 13: Proje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Sınıf içi çalışma, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari