• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 418
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Dijitalleşme, dijital inovasyon, dijital dönüşüm kavramlarını ve blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojileri tanıtmak; Gıda sektörünün güvenlik, sürdürülebilirlik, sağlık ve inovasyon odaklı dijital dönüşümünü analiz ve takip edebilmek, ve bu dönüşüme katkıda bulunabilmek için gereken bilgi ve becerileri sunmak
Dersin İçeriği: 

Dijitalleşme, dijital inovasyon, dijital dönüşüm. Blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerin gıda sisteminde (izlenebilirlik, gıda değer zinciri optimizasyonu, kalite kontrol, ürün geliştirme, beslenme, gastronomi alanlarında) uygulamaları. Akademisyen ve endüstri temsilcilerinin (teknoloji şirketleri, gıda endüstrisi, start-up) konuk konuşmacı olarak katılımıyla

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Sınıf içi çalışma, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari