• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere teknik rapor yazma, düzenleme ile birlikte akademik ve teknik makaleleri etkin bir şekilde sunma konusunda yetkinlik kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere, literatür taramasının nasıl yapılacağı ve sağlayacağı faydalar ile tanıştırmak, Araştırmaları için eleştirel düşünmeyi gerçekleştirmek için gereken planlama ve yönetim becerilerinin farkındalığını sağlamak; Nitelikli soru sorma becerisini kazandırmak ve araştırma önerisinin ana hatlarının oluşturulmasını sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari