• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 337
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Hidrokolloidlerin kaynaklarını, yapılarını ve fiziksel/kimyasal özelliklerini tanımlamak, gıda formülasyonlarının tasarımında kullanım amaçlarını incelemek, reolojinin temel kavramlarını açıklamak, gıdaların tekstürel özelliklerini ölçme yöntemlerini tanımlamak, gıda formülasyonlarının reolojik ve tekstürel tasarımının nasıl yapılacağını açıklamak, istenilen aroma salım profillerine ve sindirim sistemi özelliklerine göre gıda tasarımı için gerekli metod ve teknolojileri incelemek, istenilen reolojik ve tekstürel özellikleri sağlayan bir gıda ürününü laboratuvarda dersin projesi kapsamında tasarlamak.
Dersin İçeriği: 

Formülasyon mühendisliği kavramı. Gıda polimerlerinin tanımı ve çeşitleri. Moleküler ağırlık hesaplamaları. Camsı geçiş sıcaklığı. Gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri. Yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Reoloji ve tekstür analizinin temel kavramları. Gıda formülasyonlarının reolojik ve tekstürel tasarımı. Gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar. Duyusal algı. Gıda bileşenlerinin sindirim sisteminde kontrollü ve hedefli salımı için enkapsülasyon teknolojisinin kullanımı. Dönem projesi olarak istenilen reolojik ve tekstürel özellikleri sağlayan bir gıda ürününün laboratuvarda tasarlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari