• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 317
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını tanıtmak; gıda sisteminde sürdürülebilirliğin multidisipliner bir sistem yaklaşımıyla değerlendirilebilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda sistemleri kavramı ve çerçevesi, iklim değişimi ve gıda sistemi, eko-etiketleme, gıda sistemi sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, gıda sistemi aşamalarında sürdürülebilirlik

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma, I: Çalıştay

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari