• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 317
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını, sürdürülebilir gıda sistemi kavramı ve çerçevesini tanıtmak; gıda sisteminin sürdürülebilirliğini etkileyen problemlere çözüm geliştirilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda sistemi kavramı ve çerçevesi, gıda sistemlerindeki sürdürülebilirlik problemleri, iklim değişimi ve gıda sistemi, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir tasarım, gıda sistemi aşamalarında (üretimden tüketime) sürdürülebilirlik

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma, I: Çalıştay

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari