• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Akademik hayatta ve iş hayatında başarılı olmaları için gereken temel beceriler hakkında farkındalık kazandırmak, bu becerileri geliştirmeleri için kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi vermek, üniversite ve mesleki aidiyet hissini geliştirmek, Gıda mühendisliği mesleğini tanıtmak, mesleki ve etik sorumluluk bilincini geliştirmek, Gıda mühendisliği eğitimi ve mesleğinde başarılı olmaları için gereken temel yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar hakkında (temel hesaplamalar, bilgi işlem teknolojileri, hayat boyu öğrenme vb.) bilgi vermek, Gıda sisteminin temel paydaşlarını tanıtmak, kamu, endüstri ve sivil toplumun gıda sistemindeki rolü ve gıda mevzuatı hakkında bilgi vermek, Gıda mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin değerlendirilebilmesi için gereken yaklaşım ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Üniversite, Fakülte ve Bölümün tanıtımı, misyon ve vizyonlarının değerlendirilmesi, öğrencinin akademik hayattaki hak ve sorumlulukları, davranış kuralları ve etik kurallar. Akademik ve iş hayatında başarılı olmak için gereken temel beceriler, geliştirme yöntemleri. Gıda mühendisliği mesleğinin tanıtımı. Mesleki sorumluluk ve etik. Birimlerin mühendislik hesaplamalarındaki yeri ve önemi. Bilişim teknolojilerinin gıda mühendisliği eğitimi ve mesleğindeki yeri ve önemi. Gıda mevzuatı. Gıda sisteminin temel paydaşları: kamu, endüstri ve sivil toplum. Gıda mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 1
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari