• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Akademik hayatta ve iş hayatında başarılı olmaları için gereken temel beceriler hakkında farkındalık kazandırmak, bu becerileri geliştirmeleri için kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi vermek, üniversite ve mesleki aidiyet hissini geliştirmek, Gıda mühendisliği mesleğini tanıtmak, mesleki ve etik sorumluluk bilincini geliştirmek, Gıda mühendisliği eğitimi ve mesleğinde başarılı olmaları için gereken temel yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar hakkında bilgi vermek, Gıda sistemi kavram ve çerçevesini, gıda sisteminin temel paydaşlarını (kamu, endüstri ve sivil toplum) ve gıda mevzuatını tanıtmak, gıda sisteminin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ve insan sağlığını etkileyen güncel sorunları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği: 

Üniversite, Fakülte ve Bölümün tanıtımı, öğrencinin akademik hayattaki hak ve sorumlulukları, davranış kuralları ve etik kurallar. Akademik ve iş hayatında başarılı olmak için gereken temel beceriler, geliştirme yöntemleri. Gıda mühendisliği mesleğinin tanıtımı. Mesleki sorumluluk ve etik. Bilişim teknolojilerinin gıda mühendisliği eğitimi ve mesleğindeki yeri ve önemi. Gıda sistemi: kavram ve çerçeve, temel paydaşlar (kamu, endüstri ve sivil toplum), gıda mevzuatı, gıda sisteminin çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ve insan sağlığını etkileyen güncel sorunları   

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari