• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
0
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin yapacakları mühendislik projesine hazırlamaktır. Ayrıca program dahilinde kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak içerisinde gerçek hayattan alınan bir problemi tanımlanması ve detaylı literatür taraması olan bir proje önerisini poster olarak hazırlanmasını sağlamaktır. Başka bir amacı ise öğrencilerin poster sunumu yoluyla iletişim becerilerini arttırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersin içeriği ele alınan proje konusuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber her proje problem tanımı ve analizi, ilgili literatürün taranması, önerilen projenin poster yoluyla raporlanması ve sunumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Sınıf içi çalışma, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin Raporu, H: Öğrencinin Sunumu.

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari