• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 323
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
SYE 323 Yöneylem araştırmasında Olasılık Modeller dersi, lisans seviyesindeki öğrencinin modelleme ve kavrama yetisi geliştirmeyi hedefler. Rassal Sistemlerin modellemesi ve analizini gerçekleştirebilmek için gerekli temel kavram, tanım ve özelliklerini içeren bir ders olarak tasarlanmıştır. Mühendislik uygulamalarında sıklıkla karşı karşıya gelinen olasılık modellerin belirlenmesi, formule ve analiz edilmesi için kullanılacak temel kuram ve metodları öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Olasılık Kuramı tekrarı:  Kesikli ve sürekli rassal dağılımlar, koşullu olasılık ve koşullu beklenen değer ve ilgili konuları içeren olasılık kuramına giriş için gerekli konuların tekrarı.

Markov  Zinciri: Temel kavramlar, Champman – Kolmogorov eşitlikleri, limit olasılıklar ve Yutan Zincirler ve bunlar la ilgili  uygulamalar

Üstel Dağılım & Poisson Süreçleri: Üstel Dağılım ve özellikleri, Sayma Süreçleri,  Poisson Süreçleri, Poisson Süreçlerinin genelleştirilmesi.

Kuyruk Kuramı: Kuyruk Kuramı esasları, sonlu ve sonsuz kapasiteli  M/M/1 modelleri, Kuyruk ağları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari