• Türkçe
 • English

Araştırma Grupları 

 

Afet Sonrası Yardım Lojistiği 

Enerji ve Kontrol 

Sağlık Sistemleri 

Global Optimizasyon 

Ulaştırma ve Lojistik 

Sistem Dinamiği

 

Afet Sonrası Yardım Lojistiği 

 

Araştırma grubumuz afet sonrası yardım dağıtımı, yaralı tahliyesi, tahliye trafiği, yol üzeri moloz temizleme ve yol erişimi konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma, ve performans testleri çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar (Yeditepe Ü.)
 • Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu (Yeditepe Ü.)
 • Yard. Doç. Dr. Onur Demir (Yeditepe Ü.)
 • Yard. Doç. Dr. Mustafa Alp Ertem (Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Tez Öğrencileri

 • Ahmet Çevik (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Dr. Wei Yi (Doktora, Nanyang Tech, Singapore)
 • Erdinç Bakır (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Samet Yılmaz (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Biket Ergüneş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Elifcan Yaşa (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Cansu Şahin (Lisans, Yeditepe Ü.)
 • İpek Keskinalp (Lisans, Yeditepe Ü.)

 

Enerji ve Kontrol

 

Ekibimiz içbükey optimizasyon ve doğrusal matris eşitsizliği kuramı, enerji sistemlerinin doğrusal ve karma tam sayılı programlama yöntemleriyle planlanması/yönetimi, sezgisel optimizasyon yöntemleriyle rüzgar enerjisi sistemlerinin planlaması ve akıllı kontrol sistemleri tasarımı konularında araştırmalar yapmıştır. Ayrıca enerji sistemlerinin model öngörülü kontrol, stokastik programlama ve dinamik programla yöntemleriyle kontrolü üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Doç Dr. D. Tüzün Aksu (Yeditepe Üniversitesi)
 • Yard. Doç Dr. Uğur Yıldıran (Yeditepe Üniversitesi)
 • Yard. Doç. Dr. Zeynep Ocak (Yeditepe Üniversitesi)

Tez Öğrencileri

 • İsmail Kayahan (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Ruhan Pak (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Sinem Serap (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)

 

 

 

Sağlık Sistemleri

 

Araştırma grubumuz hastane içi ve dışı alanlarda çeşitli servis ve süreçlerin analizine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, matematiksel model geliştirme, yapay zeka model ve algoritmaları oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu (Yeditepe Ü.)
 • Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ocak (Yeditepe Ü.)
 • Yrd. Doç. Dr. Semih Yalçındağ (Yeditepe Ü.)
 • Yrd. Doç. Dr. Paola Cappanera (University of Florance, Florance, Italy)
 • Yrd. Doç. Dr. Giuliana Carello (Politecnico di Milano, Milan, Italy)
 • Yrd. Doç. Dr. Yannick Kergosien (Universite Francois-Rabelais de Tours, France)
 • Yrd. Doç. Dr. Ettore Lanzarone (IMATI, Milan, Italy)
 • Yrd. Doç. Dr. Christophe Lente (Universite Francois-Rabelais de Tours, Tours, France)
 • Prof. Dr. Andrea Matta (Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China)
 • Prof. Dr. Angel Ruiz (University of Laval, Quebec, Canada)
 • Prof. Dr. Maria Grazia Scutellà (University of Pisa, Pisa, Italy)
 • Prof. Dr. J.George Shanthikumar (Purdue, West Lafayette, USA)
 • Prof. Dr. Patrick Soriano (HEC Montreal, Montreal, Canada)
 • Prof. Dr. Evren Şahin (CentraleSupelec, Paris, France)

Tez Öğrencileri

 • Seda Baş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Mohamed Cisse (Doktora, Universite Francois-Rabelais de Tours, Tours, France)
 • Valerié Dorval (Doktora, Univeristy of Laval, Quebenc, Canada)
 • Eylül Damla Gönül (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Gülcan (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Karataş (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)

 

 

Global Optimizasyon

 

Araştırma grubumuz, özellikle içbükey olmayan kısıtsız ve kısıtlı global optimizasyon problemlerinde böl ve yönet prensiplerini kullanan metotlar geliştirmektedir. Metasezgisel çalışmaların yanında aralık matematiğini içeren bütünsel yaklaşımlar, kısıtlı, kısıtsız, karmaşık tam sayılı global optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar (Yeditepe Ü.)
 • Prof. Dr. Melek Başak Demirhan (Yeditepe Ü.)
 • Yard. Doç. Dr. Esin Onbaşıoğlu (Yeditepe Ü.)
 • Prof. Tibor Csendes (Szeged University, Hungary)
 • Prof. Martine Ceberio (University of Texas El Paso, USA)
 • Prof. Arun Kumar (RMIT, Melbourne, Australia)

Tez Öğrencileri

 • Levent Helvacıoğlu (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Prof. Dr. Şevket İlker Birbil  (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü., Sabancı Üniversitesi)
 • Dr. Chandra S. Pedamallu (Doktora, Nanyang Tech. Singapore, MIT-Harvard Dana-Farber Cancer Institute, USA)
 • Prof. Dr. Tomas Vinkó (Doktora, Szeged University-Hungary, Croatia)
 • Prof. Yong Wu (Doktora, Nanyang Tech. - Singapore, Griffith University, Australia)
 • Biket Ergüneş (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Nur Gülcan (Doktora, Yeditepe Ü.)

 

 

Ulaştırma ve Lojistik

 

Araştırma grubumuz kara, hava ve deniz ulaşımı, toplu taşıma ve tesis yerleştirme konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda, matematiksel model geliştirme, büyük ölçekli problemler için sezgisel yöntemler oluşturma ve gerçek hayat problemleri üzerinde uygulama çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu (Yeditepe Ü.)
 • Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ocak (Yeditepe Ü.)

Tez Öğrencileri

 • Samet Yılmaz (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Osman Nihat Koyuncu (Doktora, Yeditepe Üniversitesi)
 • Soner Beyhan (Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi)
 • Uğur Akyol (Lisans, Yeditepe Üniversitesi)

 

Sistem Dinamiği

 

Araştırma grubumuz sosyo-ekonomik sorunların dinamik sistem kuramı kullanılarak modellenmesini, analizini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Endüstriyel, yönetimsel ve çevresel sorunlar sistem düşüncesi ve bilgisayar benzetimi kullanılarak modellenir ve çözülür.

Araştırma Grubu Üyeleri

 • Prof. Dr. Linet Özdamar (Yeditepe Ü.)
 • Yrd.Doç. Dr. Zeynep Ocak (Yeditepe Ü.)

Tez Öğrencileri

 • Eylül Damla Gönül (Doktora, Yeditepe Ü.)
 • Buğra Erkartal (Yüksek Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Cebrail Tunga(Lisans, Yeditepe Ü.)
 • Elif Esra Özkan (Lisans, Yeditepe Ü.)