• Türkçe
  • English

Laboratuvarlar

Benzetim ve İstatistik Laboratuvarı 

Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Laboratuvarı 

Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı 

Veri Bilimi ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı

 

 

Laboratuvarlar

Benzetim ve İstatistik Laboratuvarı

Benzetim ve İstatistik Laboratuvarı endüstri mühendisliği alanı kapsamına giren çeşitli konularda ihtiyaç duyulan temel yazılımları bulunduran genel amaçlı bir bilgisayar labroratuvarıdır. Laboratuvarda bulunan yazılımlar lisans/lisansütü derslerinde ve araştıma projelerinde şu konularda çalışmak için kullanılmaktadır:

  • Ayrık olaylı sistemlerin ve dinamik sistemlerin modellenmesi ve benzetimi (simülasyon)
  • İstatistik uygulamaları
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonu
  • Planlama
  • Karmaşık sistemlerin modellenmesi ve tasarımı

MATLAB

MATLAB birçok farklı bilimsel alanda gereken uygulamalı ve teorik matematiksel hesaplama işlemlerinin yapılabildiği genel amaçlı bir yazılımdır.

ARENA

Arena programı karmaşık sistemlerin benzetiminde kullanılan oldukça popüler bir simülasyon programıdır. Öğrencilerimiz Arena ile karmaşık bir sistemin girdi/çıktı analizlerini, süreç analizlerini, kaynak ve maliyet analizlerini yapıp, çok çeşitli mödüller sayesinde endüstride karşılaşılan problemlerin çözümü için değişik senaryolar uygulayabilmektedirler. Arena programı aynı zamanda oluşturulan senaryoların optimizasyonu ve animasyonuna olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimiz SYE 344 Benzetim Modelleme dersi kapsamında Arena ile bir proje yapmak zorundadırlar.

STELLA

Karmaşık sistemlerin modellenmesinde kullanılan bir program olan Stella diferansiyel denklemler yardımıyla zamana bağlı olarak değişen sistemlerde araştırmacıların simülasyon ve analizler yapmalarını sağlamaktadır. Stella ile: İklim değişikliğinin bir ekosistem üzerine etkileri; Claudius’u daha önce öldürseydi Hamlet’in kaderinin ne olacağı; Arz/talep dengesizliklerine petrol fiyatlarının nasıl tepki verdiği; Ozon tabakası yokluğunda dünyadaki durumun nasıl olacağı; Makroekonomik prensiplerin gelir ve tüketimi nasıl etkilediği gibi konular araştırılabilir.

IBM-ILOG Inventory

IBM ILOG Inventory and Product Flow Analyst şirketlerin tedarik zincirlerinin en önemli unsurlarından biri olan envanter yönetimini sağlar. Cok basamaklı bir envanter iyileştirme sürecinde, envanter dönüşlerini iyileştirmek, hizmet seviyelerini geliştirmek, işletme sermayesini serbest bırakmak ve nakit akışını artırmak için hammadde, devam eden işler ve bitmiş ürün envanterini tedarik zincirinin tamamında stratejik olarak konumlandırır.

IBM-ILOG Transportation

IBM ILOG Transportation Analyst, cok duraklı özel filolar ve eksik kamyon yükü tarifelerini, birden çok nakliye biçimini, bir müşteriden diğerine çapraz sevkiyatları ve geri sevkiyatlari duzenleyen bir yazilimdir. Ayrica, ağ tasarımına uygun ayrıntılı nakliye analizi de yapabilir. Yeni ağ yapılarının filo boyutu ve çok duraklı rotalar üzerindeki etkisini belirleme yetisine sahiptir.

CPLEX

CPLEX doğrusal programlama, karma tamsayı programlaması, karesel programlama ve karesel koşullu programlama sorunları için esnek ve yüksek performanslı matematiksel programlama çözücüleri sağlar.

MINITAB

Minitab bir olasılık ve istatistik paketidir. İstatistikler, Normalite Testleri, Hipotez Testleri gibi temel birçok istatistiksel aracı içerir. Kalite kontrolü, öngörü, çeşitli faktörlerin etkileşimleri gibi analizler için kullanılmaktadır.

Bilgisayar

Laboratuvarda 30 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır.

 

Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Laboratuvarı

Günümüzde fabrikalarda üretim ağırlıklı olarak makinalar ve bilgisayarlardan oluşan otomasyon sistemleri tarafından yapılmaktadır. Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Laboratuvarında böyle bir fabrika modeli baz alınarak tasarlanmış bir sistem bulunmaktadır. Mevcut olan bu sistem, bir ürünün bilgisayar desteği ile üretilebilmesi için gerekli olan taşıma bantları, robot kolları, CNC tezgahı, kalite kontrol ve otomatik depolama ünitesi gibi parçaların birleşiminden meydana gelmiştir. Bütün sistem tamamiyle bilgisayarda yazılan yazılımlarla kontrol edilebilmekte, öğrenciler ders çalışmaları ve araştırmaları için hazırladıkları programlarla çeşitli üretim senaryolarını gerçek sistem üzerinde çalıştırabilmektedir.

Cosimir Educational

Robot programlama eğitim sistemi olan Cosimir Educational ile imalatta kullanılan çeşitli tip robotların programlanması, bu robotların bulundukları çalışma düzeneklerinin üç boyutlu olarak modellenmesi ve hareketlerinin yine üç boyutlu olarak benzetimi mümkün olmaktadır. Böylece gerçek sistem üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir nesne ile çarpışma sorununun daha önceden farkedilip düzeltilebilmesi mümkün kılınırken programlama sürecinin de kısalması sağlanmış olur.

Cosimir Control

Cosimir Control programında yazılan yazılımlarla laboratuvarda bulunan üretim sistemi farklı tipte ürünlerin imalatı için programlanabilmektedir.

Depolama ve Montaj Üniteleri

Montajlama ünitesinde, 6 eksenli robot kolu ve bu kola ait çalışma alanı mevcuttur. Depolama ünitesinde ise, 40 adet raftan oluşan ve teleskobik robot ile taşımanın yapıldığı bir otomatik depolama sistemi bulunmaktadır.

CNC Tezgah Ünitesi

CNC tezgah ünitesinde, silindirik parçaların işlendiği bir cnc makinası ve bu parçaların taşınmasını sağlayan 5 eksenli bir robot kolu mevcuttur. Ayrıca işlenen parçanın dış çap ölçüsünün uygunluğunun test edildiği bir lazer-metre ünitesi de bulunmaktadır.

Kalite Kontrol Ünitesi

Kalite Kontrol ünitesinde, bu sistemde üretildiği varsayılan delikli plakaların iç çapının ölçülerinin uygunluğu test edilmektedir.

Bilgisayarlar

Laboratuvarımızda 24 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar robot programlaması ve üretim sistemi yazılımı geliştirilmesi konularında eğitim vermek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı

Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarında kontrol ve otomasyon sistemlerinin analizi, modellenmesi ve tasarımı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut deney düzenekleri gerçek hayatta birçok önemli uygulamada karşılaşılan sistemlerin laboratuvar ortamında incelenmesine ve bu sistemler için akıllı denetleyiciler geliştirilmesine olanak vermektedir. Laboratuvar hem lisans öğrencilerinin derslerde öğrendikleri konuları uyugulamalarla pekiştirmesi için hem de yüksek lisans ve doktora araştırmaları için kullanılmaktadır. Ayrıca lisans öğrencileri biritme projesi çalışmaları için kontol ve otomasyon laboratuvarındaki ekipmanı kullanabilmektedir.

Manyetik Levitasyon Sistemi

Bu sistem manyetik alan aracılığı ile metal bir objeyi havada askıda tutmak için kullanılmaktadır. Böylece sürtünme nerdeyse tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sayede çok yüksek hızlarda hareket sağlanabilmekte ve enerji kaybı en aza indirilmektedir. Gerçek hayatta MAGLEV tipi hızlı trenler ve rulmansız motorlar bu prensibe dayanmaktadır.

Ters Sarkaç Sistemi

Ters sarkaç sisteminde temel amaç bir kütle üzerinde bulunan bir çubuğu kütleyi yatay yönde hareket ettirerek havada dik pozisyonda dengede tutabilmektir. Bu bir hokkabazın uzun bir çubuğu elini yere paralel hareket ettirerek dik olarak dengede tutmasına benzer. Bu prensiba dayanarak çalışan bazı sitemlere örnek olarak füzeler ve Sagway firması tarafından üretilen Ginger isimli araç gösterilebilir.

Servo Kontrol Sistemi

Bu sistemde elektrik motorlarının hız ve pozisyon kontrolü yapılmaktadır. Bu tip kontrol düzenekleri uygulamada kablolu sürüş sistemleri, robotlar ve birçok başka alanda kullanılmaktadır.

Süreç Kontrol Ünitesi

Bu deney ünitesi sıcaklık kontrolü, sıvı seviyesi kontrolü, sıvı debisi kontrolü ve basınç kontrolü düzeneklerini içeren çok amaçlı bir sistemdir. Bu tip sistemler gerçek hayatta, ilaç üretimi yapan fabrikalardan, hazır gıda üretimi yapan fabrikalara kadar kimyasal süreçlerin bulunduğu bir çok alanda kullanılmaktadır.

MATLAB

MATLAB birçok farklı bilimsel alanda gereken uygulamalı ve teorik matematiksel hesaplama işlemlerinin yapılabildiği genel amaçlı bir yazılımdır.

In Touch SCADA

 

Siemens Step 7 PLC

S7-300 PLC serilerine program yazmak için Siemens firmasının Step7 Simatic Manager programı paket yazılımı kullanılır. Bir kumanda ya da kontrol sisteminin çözümüne ilişkin sözel ya da matematiksel kuralların PLC program belleğine aktarılması özel bir programlama dili ve derleyicisi aracılığıyla yapılır. Bu programlama dilleri LAD, STL, FBD’ dir. PLC programlama dilleri, komut ile programlama ve grafiksel programlama olarak iki ana başlık altında toplanabilir. STL komut ile programlama tekniğine, FBD ve LAD ise grafiksel programlama tekniğine girmektedir.

SIEMENS ve WAGO PLC Sistemleri

Orta performanslı işler için geliştirilmiş modüler PLC sistemi olan SIEMENS S7-300 ve WAGO PLC, farklı otomasyon problemlerine cevap verebilecek nitelikte olup proseslerde bir geliştirme gerektiğinde kolay ve sorunsuz bir şekilde müdahale edilebilen bir endüstriyel bilgisayardır. MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme özelliğiyle kullanıcılar ve diğer PLClerle kolaylıkla iletişim kurabilir. Farklı programlama dillerine destek sağlayan bu PLC’ler kullanıcıların ve programlayıcıların kolaylıkla istedikleri komutları gerçekleştirmesini sağlar. Kendi güç kaynağı birimleri olan bu PLC’ler çeşitli I/O birimleriyle farklı prosesler amacıyla kullanılabilir.

Masaüstü Bilgisayar

Laboratuvarda genel amaçlı hem de deney düzenekleriyle kullanılan toplam 11 adet masaüstü bilgisayar vardır.

 

Veri Bilimi ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı

Bu laboratuvarda veribilimi, akıllı sistemler ve Endüstri Mühendisliği alanıyla ilgili problemlere, programlamaya dayalı çözüm üretmeye yönelik yazılım ve bilgisayarlar mevcuttur. Bu yazılımlar gerek eğitim gerekse araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

PYTHON

R

SQL

OCTAVE

FREEMAT