• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE333
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kütle transferi ve ayırım süreçlerinin temellerini anlamalarını sağlamak ve öğrencilere difüzyon katsayılarını ve kütle transfer katsayılarını kullanarak kütle transferi akısını hesaplayabilmelerini ve soğurma ve damıtma işlemlerinde kullanılan ekipmanların temel tasarımlarını yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Kütle iletimi ve difüzyona giriş. Gazlarda, sıvılarda ve katılarda moleküler difüzyon. Difüzyon katsayıları. Kütle iletim katsayıları. Kütle iletim katsayıları için korelasyonlar. Film ve toplam kütle iletim katsayılarını kullanarak fazlar arası kütle iletiminin tasviri. Ayırım süreçlerinin ve yöntemlerinin çeşitleri. Dolgulu kolonlarda soğurma. Plakalı kolonlarda iki bileşenli karışımların damıtılması. Çok bileşenli karışımların damıtılması problemleri için kısayol metodları.

Yan Koşul Dersleri:

Kimya Mühendisliği Termodinamiği

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari