• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE215
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere kimyasal süreçler üzerinde madde ve enerji denkliklerini kullanarak bilinmeyen süreç değişkenlerini bulmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Yan geçiş, döngü ve tasfiye içeren yatışkın çok üniteli süreçlerde madde denklikleri. Kimyasal tepkime stokiyometrisi ve tepkimeli süreçlerde madde denklikleri. İdeal gaz varsayımı ile hesaplamalar. Tek bileşenli faz dengesi ve tek yoğunlaşan bileşen içeren gaz-sıvı sistemleri. Enerji ve tepkimeli ve tepkimesiz yatışkan süreçlerde enerji denklikleri. Madde ve enerji denkliklerinin çözümünü içeren problemler. Psikrometrik diyagramlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari