• Türkçe
 • English

Yüksek Lisans Programı

Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • CHBE 512, CHBE 514 ve CHBE 534 derslerine ek olarak BTEC 550 ya da ESYE 501 Araştırma Metotları derslerinden birini alarak (Alan Seçmeli) toplam dört zorunlu dersi başarıyla tamamlamak,
 • İki adet Bölüm Seçmeli ve bir adet Serbest Seçmeli  dersi  başarıyla tamamlamak,
 • Kredisiz CHBE 590 seminer dersini tamamlamak,
 • Yüksek lisans tezi (CHBE 600) hazırlamak ve başarıyla sunmak.

 

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi’nde (https://www.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/images/lisansustu_egitim_ogretim_yonergesi.pdf)

 belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur.

Yüksek lisans programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam AKTS Kredisi

Genel Toplam

 8 Ders

21

 129

Zorunlu Dersler

CHBE 512

CHBE 514

CHBE 534

 

 

Seçmeli Dersler

Bölüm Seçmeli Ders I

Bölüm Seçmeli Ders II

Alan Seçmeli I

Serbest Seçmeli I

 

 

 

CHBE 590

CHBE 600

   
 

 

Giriş koşulları hakkında aşağıdaki web sayfasından bilgi edinilebilir.

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

Doktora  Programı (Yüksek Lisans Sonrası)

Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora programı 21 kredilik (249 AKTS) ders yükü ve doktora tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • CHBE 512, CHBE 514,  CHBE 534 ve CHBE 562 derslerini tamamlamak
 • Araştırma Metotları dersini YL sırasında tamamlamamışsa,  BTEC 550 ya da ESYE 501 derslerinden birini Serbest Seçmeli ders olarak tamamlamak, tamamladıysa   ise bir Serbest Seçmeli dersi tamamlamak
 • İki adet Bölüm Seçmeli dersini tamamlamak
 • Kredisiz CHBE 690 Seminer dersini tamamlamak,
 • Doktora yeterilik sınavında başarılı olarak kredisiz CHBE 691 Doktora Yeterlilik Çalışması dersini tamamlamak,
 • Doktora tezini (CHBE 700)   hazırlamak ve başarıyla savunmak.

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi’nde (https://www.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/images/lisansustu_egitim_ogretim_yonergesi.pdf)

 belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur.

Yüksek lisans sonrası doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam AKTS Kredisi

Genel Toplam

 9 Ders

21

 249

Zorunlu Dersler

CHBE 512*

CHBE 514*

CHBE 534*

CHBE 562

 

 

Seçmeli Dersler

Bölüm Seçmeli Ders I

Bölüm Seçmeli Ders II

Serbest Seçmeli I

 

 

 

CHBE 690

CHBE 691

CHBE 700

   
 

(*) Bu ders Yüksek Lisans sırasında alındıysa yerine danışman tarafından onaylanan bir seçmeli ders alınır.

Giriş koşulları hakkında aşağıdaki web sayfasından bilgi edinilebilir.

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 

Doktora  Programı (Lisans Sonrası)

Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora programı 42 kredilik (307 AKTS) ders yükü ve doktora tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 • CHBE 512, CHBE 514,  CHBE 534 ve CHBE 562 derslerini tamanmlamak
 • Dört adet  Bölüm Seçmeli dersi, beş adet Alan Seçmeli dersi  ve bir adet Serbest Seçmeli dersi  tamamlamak.(BTEC 550 veya ESYE 501 Araştırma Metotları derslerinden birini Alan Seçmeli I dersi  olarak tamamlamak)
 • Kredisiz CHBE 690 Seminer dersini tamamlamak,
 • Doktora yeterilik sınavında başarılı olarak kredisiz CHBE 691 Doktora Yeterlilik Çalışması dersini tamamlamak,
 • Doktora tezini  (CHBE 700) hazırlamak ve başarıyla savunmak.

 

Lisans sonrası doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam AKTS Kredisi

Genel Toplam

 16 Ders

42

 307

Zorunlu Dersler

CHBE 512

CHBE 514

CHBE 534

CHBE 562

 

 

Seçmeli Dersler

Bölüm Seçmeli Ders I

Bölüm Seçmeli Ders II

Bölüm Seçmeli Ders III

Bölüm Seçmeli Ders IV

Alan Seçmeli I

Alan Seçmeli II

Alan Seçmeli III

Alan Seçmeli IV

Alan Seçmeli V

Serbest Seçmeli I

 

 

 

CHBE 690

CHBE 691

CHBE 700

   
 

 

Giriş koşulları hakkında aşağıdaki web sayfasından bilgi edinilebilir.

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

Bilimsel Hazırlık Programı

Kimya Mühendisliği’nden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin lisansüstü programın derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 241, CHBE 215, CHBE 362, CHBE 333, CHBE 331, CHBE 232 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Bu dersler en fazla iki dönem içerisinde başarıyla tamamlanmalıdır.