• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE214
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kimya mühendisliği öğrencilerinin termodinamiği hem kuramsal, hem de uygulamalı açılardan çeşitli kimya mühendisliği sistemlerine uygulama becerilerini geliştirmek ve termodinamiğin temel kavramlarının anlaşılmasını artırmak ve teşvik etmektir.
Dersin İçeriği: 

1) Giriş niteliğinde tanımlar ve kavramlar

2) Termodinamiğin 1.yasası ve ilgili temel öğeler

3) Saf akışkanların hacimsel özellikleri

4) Isı etkileri

5) Termodinamiğin 2. yasası

6) Akışkanların termodinamik özellikleri

7) Buhar/sıvı dengelerine giriş

8) Çözelti (karışımların) termodinamiği

9) Kimyasal reaksiyon dengesi

10) Akışlı proseslerin termodinamiği

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Problem çözme ödevi, 5: Dönem projesi,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Kısa sınav, C: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari