• Türkçe
  • English

Misyonumuz

Misyonumuz, teorik ve uygulamalı alanlarda iyi donanımlı, yaratıcı, etik değerlere sahip, sorumluluk sahibi, sosyal ilişkileri güçlü, takım çalışması yapabilen, ulusal ve uluslararası ortamlara uyum yeteneği olan mühendisler yetiştirmek; toplumun güncel ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten, lisans ve yüksek lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin tercih ettiği, mezunları yurtiçi ve yurt dışında uygulama ve araştırma kurumlarında başarılı olan; bilime, sektöre ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmaktır.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, mezunlarımızın:

1- İnşaat Mühendisliği uygulama alanlarının her birine ilişkin, iş hayatında ihtiyaç duyabileceği temel bilgi ve becerileri kazanmaları,
2- Lisansüstü eğitim için altyapısı hazır, dilediğinde ulusal veya uluslararası düzeyde akademik eğitimine devam edebilmeleri,
3- Sektörün güncel ihtiyaçlarına dair farkındalık sahibi olan çalışanlar olarak çeşitli kamu kuruluşlarında veya özel sektörde istihdam edilebilmelerini amaçlamaktayız.