Staj Çalışmalarının Tanımı 

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj çalışmaları 2. sınıfın sonunda yapılması gereken Şantiye Stajı (CE 300) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken Ofis/Büro Stajı (CE 400) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Staj Süreleri ve Yapılabileceği Zamanlar

Her iki staj için de staj süresi asgari 20 iş günüdür. Belirtilen 20 iş günü aynı kurum/firmada kesintisiz olarak geçirilmelidir. Cumartesi günleri çalışılması durumunda bir hafta 6 iş günü sayılır. Pazar günleri mesai günü olarak kabul edilmez. Resmi tatiller, bayramlar ve diğer özel günler staj günü olarak kabul edilmez.

Stajlar sadece yaz tatilinde yapılabilir. Güz ve Bahar dönemleri arasında kesintisiz 20 iş günü bulunmadığından staj yapılamaz. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, yaz okulu dersleri bitimini müteakip staj yaptıkları kurumdan final sınavına girmek için izin alabilmelerini beyan etmek koşulu ile stajlarına yaz okulu final tarihleri içinde başlayabilirler. Öğrenciler, 20 iş gününü güz dönemi başlamadan sığdırabilmek ve yaz okulu ve güz dönemi ile staj sürelerini çakıştırmamak koşulları ile staj yapabilirler.

Staj Yapılacak Kurum/Firmalar ve Sigorta

Öğrenci staj yapacağı kurumu kendisi bulmakla yükümlüdür. Bununla beraber, üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Bölümü öğrencilere staj bulma konusunda destek vermektedir.

Öğrenci birinci derece akrabalarına ait olan kurum/firmalarda staj yapamaz. Öğrenci, birinci derece akrabalarının maiyetinde herhangi bir kurumda staj yapamaz.

Öğrencinin stajı süresince sigortalanması ilgili yönetmelik uyarınca Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Üniversite tarafından sigortalanmadan öğrencinin inisiyatifinde gerçekleştirilen gönüllü staj çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilmez.

Staj Koordinatörü

M. Adil Akgül

 

Staj Başvuru Evrakları

1. Staj Başlangıç Dilekçesi: Öğrenci tarafından doldurulacak ve burada belirtilen diğer evraklarla birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.

Staj Başlangıç Dilekçesi

2. Stajyer Ön Bilgi Formu: Öğrenci tarafından doldurulacak ve belirtilen diğer evraklarla birlikte bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.

Stajyer Ön Bilgi Formu

3. Staj Başvuru Formu: Öğrenci, staj yapacağı firmanın talebi üzerine Staj Başvuru Formu’nu doldurup Bölüm Başkanlığı’ndan onaylattıktan sonra firmaya yapacağı staj başvurusunda evrağı teslim eder.

Staj Başvuru Formu

4. Staj Onay Formu: Başvuru yapılan firma, uygun gördüğü takdirde Staj Onay Formu’nu doldurarak öğrenciye teslim eder.

Staj Onay Formu

5. Devlet Katkısı Formu: Öğrencinin staj yapacağı kurum/işyeri tarafından doldurularak öğrenciye teslim edilir. Devlet katkısından yararlanmak istemeyen kurumlar “Devlet Katkı Payından Yararlanmak İstemiyorum” seçeneğini işaretleyip formu eksiksiz doldurarak öğrenciye teslim ederler.

Devlet kurumlarında yapılacak staj çalışmalarında bu evrak doldurulmayacaktır.

Devlet Katkı Payı Formu

6. Sigorta Taahhütnameleri: Öğrencinin staj sürecinde mesaide geçireceği iş kazası ve iş hastalıklarına dair bildirim taahhütnamesini doldurup imzalayacaktır. Öğrencinin Bağ-Kur kaydı varsa ek olarak Bağ-Kur Taahhütnamesini dolduracaklardır (e-devlet üzerinden kontrol edilebilir).

  • SGK işe giriş bildirgeleri artık e-devlet uygulaması üzerinden temin edilecektir.
  • Staj yapan öğrenciler e-devlet uygulaması üzerinden “4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi” adlı barkodlu belgeyi alabilirler.
  • Islak imzaya gerek yoktur.

SGK Taahhütnamesi Bağ-Kur Taahhütnamesi

7. Yaz Okulu Taahhütnameleri: Yaz okuluna kayıt olmayan öğrenciler Yaz Okulu Taahhütnamesi 1’i, yaz okuluna kayıt olan öğrenciler ise Yaz Okulu Taahhütnamesi 2’yi doldurup imzalayacaklardır.

Yaz Okulu Taahhütnamesi 1 Yaz Okulu Taahhütnamesi 2

Başvuruda Teslim Edilecek Diğer Evrak ve Dökümanlar:

8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

9. İkametgah (e-devletten alınabilir)

10. Sağlık provizyon bilgi kağıdı (https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)

11. 1 Adet vesikalık fotoğraf

Staj Defterinin Yazım ve Onayı

Staj defterini doldururken;

  1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
  2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
  3. Staj defteri MSWord veya benzeri bir yazı programı ile yazılacak ve spiral ciltli olarak teslim edilecektir. El yazımı staj defterleri veya farklı metodlarla ciltlenen/klasör-dosya içinde teslim edilen staj defterleri kabul edilmez.
  4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
  5. Staj defterlerine ek olarak teslimde aşağıdaki linkten indirilebilen Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan kurum tarafından imzalı ve kaşeli olacak şekilde kapalı zarfta defterle birlikte teslim edilecektir. Stajyer Değerlendirme Formu eksik olan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmez.

Defter yazımı, teslim ve sunumuna dair detaylı bilgiler,  2019 güz dönemi başında duyurulacaktır.

 

Dökümanlar

Staj Defteri (GÜNCEL) 

Stajyer Değerlendirme Formu

Öğrencilerin Şimdiye Kadar Staj Yaptığı Firmalar-Kurumlar