• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE364
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kulanım alanlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

CBS'nin temel tanımları, Uygulama alanları (mühendislik, mimarlık), CBS’nin temel bileşenleri, Veri tabanı yönetimi, Sözel ve grafik veri yapıları, Veri toplama yöntemleri, CBS uygulama Aşamaları, Sistem analizi, Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, Sorgulama ve analizler, Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Problem çözme, 4: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje, E:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari