• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE473
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere trafik araştırmaları, trafik kontrol cihazları, güvenlik ve çarpışma tahmini ve trafik etki analizi üzerine odaklanarak trafik mühendisliğinin temellerini gözden geçirmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders trafik mühendisliğinin teknik yönlerini ele almaktadır. Bu, trafik işlemleri ve güvenliği ile ilgili çok çeşitli görevlerde kullanılan analitik prosedürleri ve hesaplama yöntemlerini kapsar. Bu dersi tamamlayan bir kişi trafik mühendisliği çalışmalarını yürütmek ve alternatif çözümleri değerlendirmek için operasyonel problemleri tanımlayabilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 8: Dönem araştırma ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari