• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE462
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencinin inşaatlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin tehlikeleri tespit edebilmesi, iş kazalarını önlemek için gereken faaliyetleri önerebilmesi, iş kazalarının hukuki ve maddi sonuçlarını tanımlayabilmesi, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanununun getirdiği yasal yaptırımları açıklayabilmesi, mühendisin iş hayatında mesleki ve etik sorumlulukları ile etik standartlar çerçevesinde değerlendirme yapabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 
Dersin İçeriği İnşaat sektöründe iş kazaları verileri, en çok görülen kaza sebepleri, iş güvenliği yasasının işverene ve mühendise yüklediği yasal sorumluluklar, risk değerlendirmesi, olası davalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi, kaza önleyici tedbirler, iş güvenliği ve sigorta ilişkisi, mühendislik etiği ve mesleki sorumluluk kavramları, inşaat mühendisliği etik standartları, vak’a incelemeleri, sınıf içi tartışmaları.
Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı Mühendislerin, mesleğe ve topluma karşı sorumlulukları hakkında farkındalıklarının artması ile, iş güvenliğini önceliklendiren tasarımlar yapmalarını ve şantiye yönetim sistemlerini kurmalarını sağlamak; bu görevlerde ihmal veya etik dışı davranış neticesinde yaşanabilecek hukuki sonuçlardan kaçınmalarını teşvik etmek; meslek hayatlarına “iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemi”, “profesyonel mühendislik”, “etik standartlar” kavramlarını entegre ederek mesleki standartların yükselmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 5: Problem çözme ödevi, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari