• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE476
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere bilimsel araştırma yazımının temelleri, literatür tarama yöntemler ve tez hazırlama tekniklerinin öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Bir araştırma makalesi yazımına başlamadan önce bilinmesi gereken temel bilgiler; araştırma makalesi. Bilimsel araştırmada yazım dili. Bilimsel araştırma yazılarında kavramlar. Nereden başlanmalı? Bir makalenin yapısı: başlık, yazarlar, öz, giriş, malzeme ve yöntem, data hazırlanması ve sonuçlar, tartışma ve yorumlama; referanslar, teşekkürler. Tablo ve şekillerin hazırlanması. Dilin doğru kullanımı ve yapılan hatalar. Yazım tarzı. Bilimsel araştırma yazılarında etik. Bir çalışmanın sözlü ve poster sunumunun hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Problem çözme, 4: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje, E:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari