• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE452
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik hidrolojisi ve uygulamalarına dair bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve su kaynakları projeleri için veri toplama, analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Hidrolojinin tanımı ve önemi. Hidrolojinin temel denklemleri, sistem kavramı. Hidrolojik çevrim ve bileşenleri. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı, kuyu hidroliği. Yüzeysel akış, havza tanımı, rasyonel metod ve uygulamaları, kar erimesi. Akarsu akımı, akım ölçümleri ve değerlendirilmesi. Hidrograf teorisi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve hidrolojideki kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari