• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencinin yapıların 2 ve 3 boyutlu yapısal analizini ve tasarımını SAP 2000 yazılımını kullanarak gerçekleştirebilmesini, yapısal tasarımın birçok aşamasında gerekli olan tamamlayıcı belgeleri ve grafikleri Microsoft Word ve Microsoft Excel yazılımlarını kullanarak hazırlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

SAP 2000 yazılımının tanıtılması, 

2 boyutlu bir betonarme çerçevenin SAP 2000’de modellenmesi, yapısal analizi ve tasarımı,

2 boyutlu bir düzlem çelik kafes sistemin SAP 2000’de modellenmesi, yapısal analizi ve tasarımı,

2 boyutlu bir bağ kirişli perde sisteminin SAP 2000’de modellenmesi, yapısal analizi ve tasarımı,

Betonarme çerçevelerden oluşan bir binanın 3 boyutlu olarak SAP 2000’de modellenmesi, yapısal analizi ve tasarımı,

SAP 2000’den Microsoft Excel’e veri aktarılması ve verinin Microsoft Excel’de işenmesi,

Microsoft Excel’de analiz ve tasarım verisi için grafik ve tablo hazırlanması, Microsoft Word’te raporlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Bilgisayar uygulamalı sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Habersiz kısa sınav, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari