• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE357
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kıyı mühendisliğinin kapsam ve amacını, kıyı morfolojisi ve hidrodinamiğini ve kıyı yapılarına etkilerini öğrencilere aktarmak, deniz kökenli tasarım kuvvetlerinin tahmin ve etkilerine dair bilgi vermek ve kıyı yapılarına dair temel tasarım bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Kıyı mühendisliğinin konusu ve kapsamı. Kıyının fiziksel tanımı ve kıyı prosesleri. Kıyıların kullanımı, kıyı yapıları. Deniz kökenli yükler, dalga, gel-git ve akıntı kuvvetleri. Lineer dalga teorisi. Dalga dönüşümü ve dalga kırılması. Dalga-yapı etkileşimi; tırmanma, aşma ve yansıma. Düzensiz dalgaların tanımlanması, dalga spektrumu. Dalga tahmini. Kıyı koruma yapılarının temel tasarım esasları; dalgakıranlar, kıyı duvarları. Limanlar, türleri ve temel yapısal elemanları. Liman tasarımının temelleri. Rıhtımlar ve yanaşma yapıları. Kıyılarda katı madde hareketi, kıyı boyu katımadde debilerinin hesaplanması. Mahmuzlar. Kıyıya dik katımadde hareketi ve kıyı profilleri. Kazıklar ve sualtı boru hatları üzerine etkiyen dalga kuvvetleri. Kıyı mühendisliğinde temel nümerik modelleme teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 5: Problem çözme ödevi, 10: Örnek proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: İnteraktif uygulama teslimleri

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari