• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, inşaat mühendisliği öğrencilerine inşaat mühendisliği çalışmalarının tüm faaliyet adımlarını da kapsayacak şekilde yürütülmesiyle ilgili eksiksiz ve tutarlı bir bilgi seti sağlamaktır. Bu ders öğrencilere mesleki uygulamaları tanıtır. Öğrencilerin tasarım çalışmalarında yer alıp planlama, koordinasyon, iletişim ve teknik rapor yazmanın önemini vurgulayarak çalışmalar gerçekleştirirler.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler farklı ekiplerde yer alarak kademeli bir tasarım projesi hazırlar. Projenin çıktıları, proje gereksinimlerine göre belirli tasarım hedeflerini belirlemek, ilgili bilgileri toplamak ve kullanmak ve uygun mühendislik bilgilerini kullanarak alternatifleri analiz etmek şeklinde sıralanabilir. İlgili kısıtlar (ekonomi, çevre sorunları/sürdürülebilirlik, üretilebilirlik) tasarımda dikkate alınır.

Proje Listesi

Tercih Formu

Proje Raporu Formatı

CE492 Poster (50x70)

Örnek Tez Cildi 1

Örnek Tez Cildi 2

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 11: Disiplinler arası grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari