• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CE361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı tasarıma odaklanarak ulaştırma mühendisliğinin temellerini ve genel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Ulaştırma sistemleri, karayolu mühendisliğinin temelleri, taşıt ve yol özellikleri, çizim planı, yolun profil ve enkesiti, karayolunun yatay ve düşey tasarımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Sınıf içi tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta prob. çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Prob. çöz. ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Lab. çalışması, 8: Dönem araş. ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örn prj 11: Disiplinler ara çlş
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıfta çözülen kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari