• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, betimsel istatistiklerle ilgili temel istatistiksel prosedürlerdir; günlük ve mesleki yaşamda sonuç verilerini toplama, organize etme, analiz etme ve çizme becerisine sahip olmak. Ayrıca, olasılık teorisinin temelleri ve temel olasılık dağılımları öğretilecektir.
Dersin İçeriği: 

Ders, kavramların sezgisel olarak açıklandığı ve örneklerle desteklendiği teorik bir yaklaşım kullanmamaktadır. Derslerde resmi bir kanıt olmayacaktır. Alıştırmalar işletme, ekonomi, eğitim, psikoloji, mühendislik, sosyoloji ve bilgisayar bilimlerinden gelen sorunları içerir. Binom, Poisson, Multinom, Hipergeometrik ve Normal Dağılım örnekleri gibi olasılık dağılımları ile karşılaşılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Lab. Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari