• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 315
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türkiye’de gıda ürünlerine ilişkin yasal ve idari düzenlemeler ile ilgili bilgi vermek; Türk Gıda Kodeksi’nin amacı, kapsamı ve dayanağı; hazırlama usul ve esasları; yatay ve dikey gıda kodeksinin kapsamı hakkında bilgi vermek;
Dersin İçeriği: 

Türk gıda mevzuatı, Türk Gıda Kodeksi’nin amacı, kapsamı, dayanağı, hazırlama usul ve esasları; yatay gıda kodeksi:  gıda katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, numune alma, analiz metotları, etiketleme, mikrobiyolojik kriterler gibi tüm gıdalara ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere uygulanan kriterler; dikey gıda kodeksi: belirli bir gıda veya gıda grubu veya gıda ile temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. 1. Anlatım 2. Soru-cevap 3. Tartışma 4. Grup Çalışması 5. Ödev 6. Sunum 7. Küçük Grup Tartışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari