• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE 423
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gıda maddelerinin çokça içerdiği protein, karbonhidrat ve yağ gibi makromoleküllerin kendi içinde ve birbirleriyle etkileşimini sağlayan hidrojen bağlarını, Van der Waals kuvvetlerini, elektrostatik ve hidrofobik etkileşimleri tanımlamak; Bu kuvvetlerin gıda üretimi ve gıda kalitesi üzerine etkilerini tartışmak.
Dersin İçeriği: 

Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal  sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari