• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 151
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
2
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve toplum sağlığı arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamak, bu konuyla ilgili onlara yaşam boyunca kullanabilecekleri olumlu alışkanlıkları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Teorik Kısım

Temel besin öğeleri ve biyokimyasal önemleri, beslenme ile ilgili bozukluklar ve hastalıklar, beslenme önerileri, konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari