• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı istatistik, veri analizi ve makine öğrenmesi konularının birbiri ile etkileşimini modern veri bilimi araçları ile incelemek ve veri toplamadan öğrenme algoritmalarının geliştirilmesine kadar olan veri bilimi sürecine yer vermektir.
Dersin İçeriği: 

Derste işlenen konular arasında: R ile programlamaya giriş; veri manipülasyonu ve eksik veri analizi; keşfedici veri analizi ve veri görselleştirme; çıkarsamalı istatistiksel denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi; konuları mevcuttur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru – Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari