• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere modern bilişim yönetim sistemlerinin teknolojik temelini teşkil eden veritabanı tasarımı, veritabanı programlaması ve internet programlaması konularını uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Soyut veri kavramı, varlık-ilişki diyagramları, veri-tabanı modellenmesi ve tasarımı, ilişkisel veritabanları, SQL ve veritabanı programlaması, HTML ve CSS programlama, Javascript ile ASP programlama ve veritabanı erişimli internet tabanlı yazılım geliştirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Problem çözme ödevi, 5: Laboratuvar çalışması, 6: Projede verilen problemi çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Laboratuvarda kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari