• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 240
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste malzemelerin faz diyagramlarının termodinamik değişkenler açısından oluşturulması ve irdelenmesi konusu ele alınacaktır. Bu bağlamda, tek, iki ve çok bileşenli sistemler için denge (ve denge dışı) mikro yapıların oluşumu açıklanacaktır.
Dersin İçeriği: 
Genel olarak malzemelerinin sıcaklık, basınç ve kompozisyon gibi termodinamik değişkenlerin bir fonksiyonu olarak faz bileşimi ve faz kararlılığının yorumlanması ve değerlendirilmesi. Tek, iki ve üç bileşenli sistemler için faz dengesi ve faz diyagramı oluşumu. Yaygın mühendislik alaşımlarında katı çözelti kavramı ve Gibbs serbest enerjisinin faz bileşimi ile ilişkisi açıklanacaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari