• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Malzemelerin termodinamiği olarak yürütülen bu dersin amacı genel mühendislik bakış açısından ziyade termodinamiği malzeme bilimi bakış açısından yola çıkılarak yeniden düzenlemektir.
Dersin İçeriği: 

Termodinamiğin entropi, entalpi, gibbs serbest enerjisi ve temel yasalar (1. ve 2. yasalar) gibi temel tanımları anlama. Çeşitli kimyasal bileşenlerin ayrılması veya oluşması için ısı enerjisinin nasıl hesaplanacağını öğrenme, endüstriyel fırınlarda kalorifik güç hesaplamaları, çözeltilerin termodinamiksel davranışlarının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari