• Türkçe
 • English

Yüksek Lisans (Tezli)

 • Anabilim Dalı web sayfası

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

https://eng.yeditepe.edu.tr/tr/malzeme-bilimi-ve-nanoteknoloji-muhendisligi-bolumu

 • Program Hakkında
  • Genel Bilgi

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.

 • İletişim

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Tel: (0216) 578 00 00 - 1403

Ofis: A902

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Lisansüstü Program Koordinatörü

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Tel: (0216) 578 00 00 - 1409

Ofis: A905

 • Eğitim Amaçları

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı ülkemizin önemli eksikliklerinden biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Program henüz açılmış olup önümüzdeki yıllarda amacımıza yönelik izlediğimiz metodlarda eksik ya da zayıf olan yönler güçlendirilecektir. Sadece bilgiye dayalı olmayan aynı zamanda günümüz mühendislik problemlerine çözüm getirebilecek araştırma konularına yönlenilecektir.

Hedef​

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendislği Yüksek Lisans programı ile Malzeme Bilimi, İleri Malzemeler, Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji gibi konuları kapsayan araştırma ve uygulamalara yönelik beceriler kazandırma hedeflenmektedir.

 • Akademik Kadro

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1403

Ofis: A902

Prof. Dr. Volkan GÜNAY

Görevi: Akademisyen

E-posta: volkan.gunay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1459

Ofis: A903

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Akademisyen

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000 (1691)

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Ali Fethi OKYAR

Görevi: Akademisyen

E-posta: okyar@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000

Ofis:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Safa BODUR

Görevi: Akademisyen

E-posta: mehmet.bodur@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Nebahat ARAL

Görevi: Akademisyen

E-posta: nebahat.aral@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Onur Cem NAMLI

Görevi: Akademisyen

E-posta: onur.namli@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1408

Ofis: A714

Dr. Öğretim Üyesi Manolya HATİPOĞLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: manolya.hatipoglu@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Börte Köse MUTLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: borte.kose@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000

Ofis: A907

 • Başvuru ve Kabul

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Müfredat

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Ders İçerikleri

FALL&SPRING SEMESTER

 

 

 

 

 

Kod
Code

 

Dersler
Courses

T

U

L

Y
Credit

AKTS
ECTS

MSN

500

Fundamentals of Materials Science

3

0

0

3

10

MSN

502

Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

504

Advanced Thermodynamics

3

0

0

3

10

MSN

510

Advanced Materials Characterization Techniques

3

0

0

3

10

MSN

516

Biomaterials and Bio-Compatibility

3

0

0

3

10

MSN

524

Surface Technologies and Functional Surfaces

3

0

0

3

10

MSN

530

Nanobiotechnology

3

0

0

3

10

MSN

532

Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

533

Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

3

0

0

3

10

MSN

540

Advanced Polymer Science and Technology

3

0

0

3

10

MSN

550

Sol-Gel Nanotechnology and Applications

3

0

0

3

10

MSN

560

Optical and Photonic Materials and Coatings

3

0

0

3

10

MSN

570

Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures

3

0

0

3

10

MSN

572

Environmental Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

590

Research Seminar

0

0

0

2

10

MSN

600

MScThesis

0

0

0

0

60

MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (Fundamentals of Materials Science), (3+0+0)3, 10

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora programı çok farklı alanlardan öğrenci kabul etmeyi planlamıştır ve bu farklı disiplinlerden gelecek olan öğrencilerin temel Malzeme Bilimi konularını almaları veya tekrarlamaları önem arz etmektedir. Malzeme Biliminin temellerinin verilmesi ve yaygın örneklerle problemler çözülmesi hedeflenmiştir. Kristal kimyası, kristallografi, kristal sistemler, faz diyagramları, malzeme üretim teknolojileri, korozyon ve korunma, malzemelerin fiziksel, mekanik, optik, elektrik, elektronik ve manyetik özellikleri kristal yapılarıyla ilişkilendirilerek işlenecektir.

MSN 501 Bilimsel Araştırmada Kullanılan Yöntemler / BTEC 550 Methods in Scientific Research, (3+0+0)3, 10 

Zorunlu olarak alınacak bu ders kapsamında; bilimsel araştırma yapabilmenin temelleri, proje veya yapılacak çalışmaların tasarlanması, deneysel altyapının kontrolü ve planlanması, deneysel çalışmaların kurgulanması, sonuçların toplanması, değerlendirilmesi ve daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslanması ve sonuçların irdelenerek değerlendirilmesi işlenecektir. Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik değerler ve bunlara uymanın gereklilikleri ve önemi verilecektir.

MSN 502 Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri (Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders, nanobilim ve nanoteknoloji kavramları ve bu kavramların temelinde yatan kuvantum sıkışmasını, nanoparçacıkların ve nanomalzemelerin optiksel-elektronik özelliklerini, nanomalzeme setez ve hazırlanması için kullanılan fiziksel, kimyasal ve hibrid yöntemlerini ve bu yeni malzeme ve yapıların karakterizasyon tekniklerini içermektedir. Ayrıca nanometre boyutlarında manipülasyon ve kontrol da vurgulanacaktır.

MSN 504 / ME521 İleri Termodinamik (Advanced Thermodynamics), (3+0+0)3, 10

Termodinamiğin doğası ve termostatiğin temelleri, Termodinamiğin postülatları, Denge koşulları, Euler eşitliği ve Gibbs-Duhem ilşkisi, Tersinir süreçler ve maksimum iş teorisi, Legendre dönüşümleri, Termodinamik potansiyellerin uç ilkeleri, Maxwell ilişkileri, Termodinamik sistemlerin kararlılığı, Birinci dereceden faz geçişleri, Kritik nokta olayları, Nernst postülatı, Tersinmez termodinamik

MSN 510 İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (Advanced Materials Characterization Techniques), (3+0+0)3, 10

Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış, X- ışını kırınımı(XRD), taramalı elektron mikroskobu(SEM), geçirimli elektron mikrosko (TEM), katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi (NMR); gerilim ve sertlik ölçümleri, statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri, XPS, Nano-indenter, Profilometre.

MSN 516 Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk (Biomaterials and Biyocompatibility), (3+0+0)3, 10

Biyomalzeme bilimi ve biyoçözünürlüğe giriş. Doku ve hücrelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin yüzey özellikleri ve biyomalzeme yüzeylerinin incelenmesi. Tıpta kullanılan malzemelerin türleri: metaller, polimerler, hidrojeller, biyoçözünür malzemeler, seramikler, camlar, kompozitler, ince tabakalar, dokumalar, biyolojik fonksiyonlu malzemeler. Dokuların mikro- ve makro-yapıları, Dokuların mekanik özellikleri, İmplantlara patabiyolojik tepkiler. Tıbbi implant tasarımı ve fonksiyonu Malzemelerin tıp ve dişçilik uygulamaları. Kalp-damar ile ilgili uygulamalar. Ortopedik uygulamalar. Oftalmolojik uygulamalar. Ameliyat iplikleri. Yapıştırıcı ve kapayıcılar. Doku mühendisliği.

MSN 524 Yüzey Teknolojileri ve Fonksiyonel Yüzeyler (Surface Technologies and Functional Surfaces), (3+0+0)3, 10

Yüzeyler, yüzeylerin yapısı, yüzeylerin termodinamiği, yüzeylerdeki dinamik, yüzeylerin elektriksel özellikleri, yüzey kimyasal bağları, yüzeylerin mekanik özellikleri, yüzeylerle kataliz ve plastik, kompozit ve seramik yüzeylerde yapılan değişimler. Yüzeylerin fonksiyonlaştırılması ve uygulanan yüzey teknolojileri, Yüzey karakterizasyon teknikleri.

MSN 530 Nanobiyoteknoloji (Nanobiotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders nanobilim ve nanoteknoloji kavramlarının biyoteknoloji ve tıp alanlarında uygulamasını içermektedir. Derste işlenecek konular; ökaryotik ve mikroorganizmaların çalışma presipleri, biyoteknoloji ve tıpta kullanılan nanomalzemeler, nanobiyosensörler, nano-moleküler etkileşimler, kendiliğinden düzenlenme prosesi, nanomalzeme ve biyomakromoleküllerden oluşturulan hibrit malzemeler, nanotıp ve nanotoksisite ve alanda güncel uygulamalardır.

MSN 532 Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide Özel Konular (Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ödev hazırlayacak ve bunları sözlü sunum olarak sunacaklardır. Derslerde işlenmeyen ve ilgi duyulan alanlarda kişisel çalışmayı destekleyeceği için ve ortaya çıkacak ödevin sözlü sunumu ve diğer öğrencilerle paylaşımı, bilgi paylaşımı ve yayınımını sağlayacaktır.

MSN 533 Enerji Üretimi ve Depolanması için Nanomalzemeler (Nanomaterials for Energy Conversion and Storage), (3+0+0)3, 10

Enerji üretim tekniklerine ve kullanılan malzemelere genel bakışın ardından özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan malzemeler ve sistemler işlenecek olup; Depolama teknolojileri, SOFC, PMFC, DSSC, PSC sistemleri ve kullanılan malzemeler detaylı verilecektir. Ayrıca, PZT bazlı seramik sistemler detaylandırılacaktır.

MSN 540 İleri Polimer Bilim ve Teknolojisi, (Advanced Polymer Science and Technology), (3+0+0)3, 10 

Polimer kimyası ve fiziği hakkında temel bilgiler işlenecektir. Polimerizasyon reaksiyonları, kinetiği ve termodinamiği incelenecek, termodinamik ve kinetik parametreler yardımı ile farklı yapılardaki polimerlerin sentezi ve proses koşulları belirlenecektir. Reaksiyon hızı, molekül ağırlığı, yapısal farklılıkları ve mekanik özellikleri kontrol altında tutabilmek için gerekli olan temel reaksiyon parametreleri irdelenecektir. Polimer fiziği konuları ise; bir tek polimer zincirinin seyreltik polimer çözeltisinde ve katı haldeki molekül yapısı incelenecektir. Polimer karışımlarının (fiziksel ve kimyasl) ve jellerin fiziksel özellikleri araştırılacak. Polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları, kristal yapıları ve bunların fiziksel özelliklere olan etkileri anlatılacaktır. Polimer fiziği ve kimyası konularında pratik uygulamalar laboratuvar ve bilgisayar deneyleri ile öğrencilere aktarılacaktır.

MSN 550 Sol-Jel Nanoteknoloji ve Uygulamaları (Sol-Gel Nanotechnology and Applications), (3+0+0)3, 10

Sol-Jel Kimyasına Giriş, Hidroliz ve Kondensasyon Mekanizmaları,  Kolloidal sistemler, Jelleşme ve Mekanizmaları, Kurutma, Sinterleme, Uygulama alanları: ince ve fonksiyonel filmler, nano boyutlu ve nano yapılı toz üretimi, fiber üretimi, seramik membranlar, Fotokatalitik toz ve yüzeyler, kaplamalar, Hidrofobik veya Hidrofilik kaplamalar, Tekstil malzemelerin kaplanması, Optik filtreler,

MSN 560 Optik ve Fotonik Malzemeler ve Kaplamalar (Optical and Photonic Materials and Coatings), (3+0+0)3, 10

Optiğe giriş, Optik malzemeler, Optik Camlar ve cam-seramikler, Cam fritler, Camlarda iyon yer değiştirme, Optik camların güçlendirilmesi, Dalga kılavuzları, Cam ve polimerlerin optik özeliklerde kaplanması, Kaplama teknolojileri, Ekran teknolojilerinde kullanılan malzeme ve kaplamalar, LED uygulamaları için seramik tozlar (Fosfor malzemeleri).

MSN 570 Nanoteknoloji ve Sosyo-ekonomik Yapıya Etkileri (Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures), (3+0+0)3, 10

Nanoteknoloji alanı bilimsel anlamda yaygın ilgi çekmekte ve bu ilginin ürüne dönüşmesi beklentisi her geçen gün artmaktadır. Çok farklı uygulama alanı bulabileceği sürekli dillendirilmekte ancak, bilimsel araştırma sonuçlarının ürüne dönüşmesi konusunda somut adımlar beklenmektedir. Çok yeni ancak hızlı yayılan ve beklentilerin yoğun olduğu Nanoteknoloji alanında yapılacak çalışma ve geliştirilecek ürünlerin ekonomiye katkısı, nanomalzemelerin ve bunlarla çalışmanın riskli olup olmadığı konuları gündeme gelmektedir. Bu derste, nanoteknoloji alanında yapılan ve beklenen gelişmelerin sosyo-ekonomik yapıya olacak etkileri değerlendirilecektir.

MSN 572 Çevre Nanoteknolojisi (Environmental Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre uygulamalarında nanoteknolojinin önemi, Kirliliğin belirlenmesi için nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda nanopartiküllerin temel davranışları, Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu, Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.

MSN 599 Araştırma Semineri (Research Seminar), (0+0+0) 0, 2

Her öğrenci bir seminer hazırlayacak ve sözlü sunum yapacaktır.

MSN 600 Yüksek Lisans Tezi (MSc Thesis),  (0+0+0) 0, 150

Her öğrenci, bir veya ortak danışman yönetiminde Yüksek lisans tezi hazırlayacak ve sözlü savunmasını yapacaktır. Tez çalışması kredisiz olup sözlü sınavdan sonra başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.​

 • Araştırma Alanları
 • Enerji dönüşümü ve depolanması teknolojilerine yönelik malzeme tasarımı ve optimizasyonu
 • İyonik  ve elektronik iletkenliğe sahip oksit malzemelerde yüzey/arayüz reaksiyonlarının kuantum kimyasi yöntemleriyle araştırılması
 • Enerji dönüşümü ve depolanması için yeni sistemlerin modele dayalı geliştirilmesi ve entegrasyonu
 • Yakıt hücresine dayalı kombine ısı ve güç üretim sistemlerinin sanal prototiplenmesi
 • Malzemelerin hesaplamalı termodinamiği

 

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 • Anabilim Dalı 

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (Tezsiz Yüksek Lisans)

https://eng.yeditepe.edu.tr/tr/malzeme-bilimi-ve-nanoteknoloji-muhendisligi-bolumu

 • Program Hakkında
  • Genel Bilgi

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.

 • İletişim

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1403

Ofis: A902

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Lisansüstü Program Koordinatörü

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000 (1691)

Ofis: A905

 • Eğitim Amaçları

 

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı ülkemizin önemli eksikliklerinden biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Program henüz açılmış olup önümüzdeki yıllarda amacımıza yönelik izlediğimiz metodlarda eksik ya da zayıf olan yönler güçlendirilecektir. Sadece bilgiye dayalı olmayan aynı zamanda günümüz mühendislik problemlerine çözüm getirebilecek araştırma konularına yönlenilecektir.

Hedef

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü öğrencilerine analitik yetenekler kazandırırken, yaratıcılığını teknik bilgilerle bütünleştirerek; çağdaş, iş hayatında başarılı, kendinden emin ve işini severek yapan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 • Akademik Kadro

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1403

Ofis: A902

Prof. Dr. Volkan GÜNAY

Görevi: Akademisyen

E-posta: volkan.gunay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1459

Ofis: A903

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Akademisyen

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000 (1691)

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Ali Fethi OKYAR

Görevi: Akademisyen

E-posta: okyar@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000

Ofis:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Safa BODUR

Görevi: Akademisyen

E-posta: mehmet.bodur@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Nebahat ARAL

Görevi: Akademisyen

E-posta: nebahat.aral@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Onur Cem NAMLI

Görevi: Akademisyen

E-posta: onur.namli@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1408

Ofis: A714

Dr. Öğretim Üyesi Manolya HATİPOĞLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: manolya.hatipoglu@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Börte Köse MUTLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: borte.kose@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A907

 • Başvuru ve Kabul

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Müfredat

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Ders İçerikleri

FALL&SPRING SEMESTER

 

 

 

 

 

Kod
Code

 

Dersler
Courses

T

U

L

Y
Credit

AKTS
ECTS

MSN

500

Fundamentals of Materials Science

3

0

0

3

10

MSN

502

Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

504

Advanced Thermodynamics

3

0

0

3

10

MSN

510

Advanced Materials Characterization Techniques

3

0

0

3

10

MSN

516

Biomaterials and Bio-Compatibility

3

0

0

3

10

MSN

524

Surface Technologies and Functional Surfaces

3

0

0

3

10

MSN

530

Nanobiotechnology

3

0

0

3

10

MSN

532

Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

533

Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

3

0

0

3

10

MSN

540

Advanced Polymer Science and Technology

3

0

0

3

10

MSN

550

Sol-Gel Nanotechnology and Applications

3

0

0

3

10

MSN

560

Optical and Photonic Materials and Coatings

3

0

0

3

10

MSN

570

Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures

3

0

0

3

10

MSN

572

Environmental Nanoteknology

3

0

0

3

10

MSN

590

Research Seminar

0

0

0

0

2

MSN

599

Term Project

0

0

0

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (Fundamentals of Materials Science), (3+0+0)3, 10

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora programı çok farklı alanlardan öğrenci kabul etmeyi planlamıştır ve bu farklı disiplinlerden gelecek olan öğrencilerin temel Malzeme Bilimi konularını almaları veya tekrarlamaları önem arz etmektedir. Malzeme Biliminin temellerinin verilmesi ve yaygın örneklerle problemler çözülmesi hedeflenmiştir. Kristal kimyası, kristallografi, kristal sistemler, faz diyagramları, malzeme üretim teknolojileri, korozyon ve korunma, malzemelerin fiziksel, mekanik, optik, elektrik, elektronik ve manyetik özellikleri kristal yapılarıyla ilişkilendirilerek işlenecektir.

MSN 501 Bilimsel Araştırmada Kullanılan Yöntemler / BTEC 550 Methods in Scientific Research, (3+0+0)3, 10 

Zorunlu olarak alınacak bu ders kapsamında; bilimsel araştırma yapabilmenin temelleri, proje veya yapılacak çalışmaların tasarlanması, deneysel altyapının kontrolü ve planlanması, deneysel çalışmaların kurgulanması, sonuçların toplanması, değerlendirilmesi ve daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslanması ve sonuçların irdelenerek değerlendirilmesi işlenecektir. Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik değerler ve bunlara uymanın gereklilikleri ve önemi verilecektir.

MSN 502 Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri (Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders, nanobilim ve nanoteknoloji kavramları ve bu kavramların temelinde yatan kuvantum sıkışmasını, nanoparçacıkların ve nanomalzemelerin optiksel-elektronik özelliklerini, nanomalzeme setez ve hazırlanması için kullanılan fiziksel, kimyasal ve hibrid yöntemlerini ve bu yeni malzeme ve yapıların karakterizasyon tekniklerini içermektedir. Ayrıca nanometre boyutlarında manipülasyon ve kontrol da vurgulanacaktır.

MSN 504 / ME521 İleri Termodinamik (Advanced Thermodynamics), (3+0+0)3, 10

Termodinamiğin doğası ve termostatiğin temelleri, Termodinamiğin postülatları, Denge koşulları, Euler eşitliği ve Gibbs-Duhem ilşkisi, Tersinir süreçler ve maksimum iş teorisi, Legendre dönüşümleri, Termodinamik potansiyellerin uç ilkeleri, Maxwell ilişkileri, Termodinamik sistemlerin kararlılığı, Birinci dereceden faz geçişleri, Kritik nokta olayları, Nernst postülatı, Tersinmez termodinamik

MSN 510 İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (Advanced Materials Characterization Techniques), (3+0+0)3, 10

Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış, X- ışını kırınımı(XRD), taramalı elektron mikroskobu(SEM), geçirimli elektron mikrosko (TEM), katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi (NMR); gerilim ve sertlik ölçümleri, statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri, XPS, Nano-indenter, Profilometre.

MSN 516 Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk (Biomaterials and Biyocompatibility), (3+0+0)3, 10

Biyomalzeme bilimi ve biyoçözünürlüğe giriş. Doku ve hücrelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin yüzey özellikleri ve biyomalzeme yüzeylerinin incelenmesi. Tıpta kullanılan malzemelerin türleri: metaller, polimerler, hidrojeller, biyoçözünür malzemeler, seramikler, camlar, kompozitler, ince tabakalar, dokumalar, biyolojik fonksiyonlu malzemeler. Dokuların mikro- ve makro-yapıları, Dokuların mekanik özellikleri, İmplantlara patabiyolojik tepkiler. Tıbbi implant tasarımı ve fonksiyonu Malzemelerin tıp ve dişçilik uygulamaları. Kalp-damar ile ilgili uygulamalar. Ortopedik uygulamalar. Oftalmolojik uygulamalar. Ameliyat iplikleri. Yapıştırıcı ve kapayıcılar. Doku mühendisliği.

MSN 524 Yüzey Teknolojileri ve Fonksiyonel Yüzeyler (Surface Technologies and Functional Surfaces), (3+0+0)3, 10

Yüzeyler, yüzeylerin yapısı, yüzeylerin termodinamiği, yüzeylerdeki dinamik, yüzeylerin elektriksel özellikleri, yüzey kimyasal bağları, yüzeylerin mekanik özellikleri, yüzeylerle kataliz ve plastik, kompozit ve seramik yüzeylerde yapılan değişimler. Yüzeylerin fonksiyonlaştırılması ve uygulanan yüzey teknolojileri, Yüzey karakterizasyon teknikleri.

MSN 530 Nanobiyoteknoloji (Nanobiotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders nanobilim ve nanoteknoloji kavramlarının biyoteknoloji ve tıp alanlarında uygulamasını içermektedir. Derste işlenecek konular; ökaryotik ve mikroorganizmaların çalışma presipleri, biyoteknoloji ve tıpta kullanılan nanomalzemeler, nanobiyosensörler, nano-moleküler etkileşimler, kendiliğinden düzenlenme prosesi, nanomalzeme ve biyomakromoleküllerden oluşturulan hibrit malzemeler, nanotıp ve nanotoksisite ve alanda güncel uygulamalardır.

MSN 532 Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide Özel Konular (Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ödev hazırlayacak ve bunları sözlü sunum olarak sunacaklardır. Derslerde işlenmeyen ve ilgi duyulan alanlarda kişisel çalışmayı destekleyeceği için ve ortaya çıkacak ödevin sözlü sunumu ve diğer öğrencilerle paylaşımı, bilgi paylaşımı ve yayınımını sağlayacaktır.

MSN 533 Enerji Üretimi ve Depolanması için Nanomalzemeler (Nanomaterials for Energy Conversion and Storage), (3+0+0)3, 10

Enerji üretim tekniklerine ve kullanılan malzemelere genel bakışın ardından özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan malzemeler ve sistemler işlenecek olup; Depolama teknolojileri, SOFC, PMFC, DSSC, PSC sistemleri ve kullanılan malzemeler detaylı verilecektir. Ayrıca, PZT bazlı seramik sistemler detaylandırılacaktır.

MSN 540 İleri Polimer Bilim ve Teknolojisi, (Advanced Polymer Science and Technology), (3+0+0)3, 10 

Polimer kimyası ve fiziği hakkında temel bilgiler işlenecektir. Polimerizasyon reaksiyonları, kinetiği ve termodinamiği incelenecek, termodinamik ve kinetik parametreler yardımı ile farklı yapılardaki polimerlerin sentezi ve proses koşulları belirlenecektir. Reaksiyon hızı, molekül ağırlığı, yapısal farklılıkları ve mekanik özellikleri kontrol altında tutabilmek için gerekli olan temel reaksiyon parametreleri irdelenecektir. Polimer fiziği konuları ise; bir tek polimer zincirinin seyreltik polimer çözeltisinde ve katı haldeki molekül yapısı incelenecektir. Polimer karışımlarının (fiziksel ve kimyasl) ve jellerin fiziksel özellikleri araştırılacak. Polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları, kristal yapıları ve bunların fiziksel özelliklere olan etkileri anlatılacaktır. Polimer fiziği ve kimyası konularında pratik uygulamalar laboratuvar ve bilgisayar deneyleri ile öğrencilere aktarılacaktır.

MSN 550 Sol-Jel Nanoteknoloji ve Uygulamaları (Sol-Gel Nanotechnology and Applications), (3+0+0)3, 10

Sol-Jel Kimyasına Giriş, Hidroliz ve Kondensasyon Mekanizmaları,  Kolloidal sistemler, Jelleşme ve Mekanizmaları, Kurutma, Sinterleme, Uygulama alanları: ince ve fonksiyonel filmler, nano boyutlu ve nano yapılı toz üretimi, fiber üretimi, seramik membranlar, Fotokatalitik toz ve yüzeyler, kaplamalar, Hidrofobik veya Hidrofilik kaplamalar, Tekstil malzemelerin kaplanması, Optik filtreler,

MSN 560 Optik ve Fotonik Malzemeler ve Kaplamalar (Optical and Photonic Materials and Coatings), (3+0+0)3, 10

Optiğe giriş, Optik malzemeler, Optik Camlar ve cam-seramikler, Cam fritler, Camlarda iyon yer değiştirme, Optik camların güçlendirilmesi, Dalga kılavuzları, Cam ve polimerlerin optik özeliklerde kaplanması, Kaplama teknolojileri, Ekran teknolojilerinde kullanılan malzeme ve kaplamalar, LED uygulamaları için seramik tozlar (Fosfor malzemeleri).

MSN 570 Nanoteknoloji ve Sosyo-ekonomik Yapıya Etkileri (Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures), (3+0+0)3, 10

Nanoteknoloji alanı bilimsel anlamda yaygın ilgi çekmekte ve bu ilginin ürüne dönüşmesi beklentisi her geçen gün artmaktadır. Çok farklı uygulama alanı bulabileceği sürekli dillendirilmekte ancak, bilimsel araştırma sonuçlarının ürüne dönüşmesi konusunda somut adımlar beklenmektedir. Çok yeni ancak hızlı yayılan ve beklentilerin yoğun olduğu Nanoteknoloji alanında yapılacak çalışma ve geliştirilecek ürünlerin ekonomiye katkısı, nanomalzemelerin ve bunlarla çalışmanın riskli olup olmadığı konuları gündeme gelmektedir. Bu derste, nanoteknoloji alanında yapılan ve beklenen gelişmelerin sosyo-ekonomik yapıya olacak etkileri değerlendirilecektir.

MSN 572 Çevre Nanoteknolojisi (Environmental Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre uygulamalarında nanoteknolojinin önemi, Kirliliğin belirlenmesi için nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda nanopartiküllerin temel davranışları, Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu, Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.

MSN 590 Araştırma Semineri (Research Seminar), (0+0+0) 0, 2

Her öğrenci bir seminer hazırlayacak ve sözlü sunum yapacaktır.

MSN 591 Term Project (0+0+0) 0, 10

 

Doktora

 • Anabilim Dalı

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜhttps://eng.yeditepe.edu.tr/tr/malzeme-bilimi-ve-nanoteknoloji-muhendisligi-bolumu

 • Program Hakkında
  • Genel Bilgi

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği; en uygun malzemenin üretimi için, mikroyapı-özellik ve performans döngüsünü sağlamak için en uygun hammadde, üretim yöntemi ve ürün üzerine odaklanmaktadır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir.​

 • İletişim

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1403

Ofis: A902

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Lisansüstü Program Koordinatörü

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000 (1691)

Ofis: A905

 • Eğitim Amaçları

Amaç

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği yüksek lisans programının amacı ülkemizin önemli eksikliklerinden biri olan ileri malzeme ve nanomalzemeler konularında araştırma geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen, bu malzemelerin üretim ve tasarımında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Program henüz açılmış olup önümüzdeki yıllarda amacımıza yönelik izlediğimiz metodlarda eksik ya da zayıf olan yönler güçlendirilecektir. Sadece bilgiye dayalı olmayan aynı zamanda günümüz mühendislik problemlerine çözüm getirebilecek araştırma konularına yönlenilecektir.

Hedef

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendislği Yüksek Lisans programı ile Malzeme Bilimi, İleri Malzemeler, Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji gibi konuları kapsayan araştırma ve uygulamalara yönelik beceriler kazandırma hedeflenmektedir.

 • Akademik Kadro

Prof. Dr. Taner AKBAY

Görevi: ANABİLİM DALI BAŞKANI

E-posta: taner.akbay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1403

Ofis: A902

Prof. Dr. Volkan GÜNAY

Görevi: Akademisyen

E-posta: volkan.gunay@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1459

Ofis: A903

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe DULDA

Görevi: Akademisyen

E-posta: ayse.dulda@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000 (1691)

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Ali Fethi OKYAR

Görevi: Akademisyen

E-posta: okyar@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000

Ofis:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Safa BODUR

Görevi: Akademisyen

E-posta: mehmet.bodur@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Nebahat ARAL

Görevi: Akademisyen

E-posta: nebahat.aral@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A905

Dr. Öğretim Üyesi Onur Cem NAMLI

Görevi: Akademisyen

E-posta: onur.namli@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1408

Ofis: A714

Dr. Öğretim Üyesi Manolya HATİPOĞLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: manolya.hatipoglu@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 1409

Ofis: A904

Dr. Öğretim Üyesi Börte Köse MUTLU

Görevi: Akademisyen

E-posta: borte.kose@yeditepe.edu.tr

Telefon: (216) 578 0000

Ofis: A907

 • Başvuru ve Kabul

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Müfredat

http://fbe.yeditepe.edu.tr/tr/basvuru-sureci/

 • Ders İçerikleri

FALL&SPRING SEMESTER

 

 

 

 

 

Kod
Code

 

Dersler
Courses

T

U

L

Y
Credit

AKTS
ECTS

MSN

500

Fundamentals of Materials Science

3

0

0

3

10

MSN

502

Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

504

Advanced Thermodynamics

3

0

0

3

10

MSN

510

Advanced Materials Characterization Techniques

3

0

0

3

10

MSN

516

Biomaterials and Bio-Compatibility

3

0

0

3

10

MSN

524

Surface Technologies and Functional Surfaces

3

0

0

3

10

MSN

530

Nanobiotechnology

3

0

0

3

10

MSN

532

Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology

3

0

0

3

10

MSN

533

Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

3

0

0

3

10

MSN

540

Advanced Polymer Science and Technology

3

0

0

3

10

MSN

550

Sol-Gel Nanotechnology and Applications

3

0

0

3

10

MSN

560

Optical and Photonic Materials and Coatings

3

0

0

3

10

MSN

570

Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures

3

0

0

3

10

MSN

572

Environmental Nanoteknology

3

0

0

3

10

MSN

610

R&D, Innovation and Technology Management

3

0

0

3

10

MSN

620

Sensor Technologies

3

0

0

3

10

MSN

630

Nanomaterials in Medicine

3

0

0

3

10

MSN

640

Advanced Topics in Machining

3

0

0

3

10

MSN

650

Green Composites

3

0

0

3

10

MSN

690

Research Seminar

0

0

0

0

2

MSN

691

Independent Study for Qualifying Exam

0

0

0

0

30

MSN

700

PhD Thesis

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (Fundamentals of Materials Science), (3+0+0)3, 10

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora programı çok farklı alanlardan öğrenci kabul etmeyi planlamıştır ve bu farklı disiplinlerden gelecek olan öğrencilerin temel Malzeme Bilimi konularını almaları veya tekrarlamaları önem arz etmektedir. Malzeme Biliminin temellerinin verilmesi ve yaygın örneklerle problemler çözülmesi hedeflenmiştir. Kristal kimyası, kristallografi, kristal sistemler, faz diyagramları, malzeme üretim teknolojileri, korozyon ve korunma, malzemelerin fiziksel, mekanik, optik, elektrik, elektronik ve manyetik özellikleri kristal yapılarıyla ilişkilendirilerek işlenecektir.

MSN 501 Bilimsel Araştırmada Kullanılan Yöntemler / BTEC 550 Methods in Scientific Research, (3+0+0)3, 10 

Zorunlu olarak alınacak bu ders kapsamında; bilimsel araştırma yapabilmenin temelleri, proje veya yapılacak çalışmaların tasarlanması, deneysel altyapının kontrolü ve planlanması, deneysel çalışmaların kurgulanması, sonuçların toplanması, değerlendirilmesi ve daha önce yapılan çalışmalarla kıyaslanması ve sonuçların irdelenerek değerlendirilmesi işlenecektir. Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik değerler ve bunlara uymanın gereklilikleri ve önemi verilecektir.

MSN 502 Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri (Fundamentals of Nanoscience and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders, nanobilim ve nanoteknoloji kavramları ve bu kavramların temelinde yatan kuvantum sıkışmasını, nanoparçacıkların ve nanomalzemelerin optiksel-elektronik özelliklerini, nanomalzeme setez ve hazırlanması için kullanılan fiziksel, kimyasal ve hibrid yöntemlerini ve bu yeni malzeme ve yapıların karakterizasyon tekniklerini içermektedir. Ayrıca nanometre boyutlarında manipülasyon ve kontrol da vurgulanacaktır.

MSN 504 / ME521 İleri Termodinamik (Advanced Thermodynamics), (3+0+0)3, 10

Termodinamiğin doğası ve termostatiğin temelleri, Termodinamiğin postülatları, Denge koşulları, Euler eşitliği ve Gibbs-Duhem ilşkisi, Tersinir süreçler ve maksimum iş teorisi, Legendre dönüşümleri, Termodinamik potansiyellerin uç ilkeleri, Maxwell ilişkileri, Termodinamik sistemlerin kararlılığı, Birinci dereceden faz geçişleri, Kritik nokta olayları, Nernst postülatı, Tersinmez termodinamik

MSN 510 İleri Malzeme Karakterizasyon Teknikleri (Advanced Materials Characterization Techniques), (3+0+0)3, 10

Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: malzemelerin mekanik özelliklerine genel bakış, X- ışını kırınımı(XRD), taramalı elektron mikroskobu(SEM), geçirimli elektron mikrosko (TEM), katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi (NMR); gerilim ve sertlik ölçümleri, statik ve dinamik damla şekli (temas açısı) ölçümleri, XPS, Nano-indenter, Profilometre.

MSN 516 Biyomalzemeler ve Biyouyumluluk (Biomaterials and Biyocompatibility), (3+0+0)3, 10

Biyomalzeme bilimi ve biyoçözünürlüğe giriş. Doku ve hücrelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin yüzey özellikleri ve biyomalzeme yüzeylerinin incelenmesi. Tıpta kullanılan malzemelerin türleri: metaller, polimerler, hidrojeller, biyoçözünür malzemeler, seramikler, camlar, kompozitler, ince tabakalar, dokumalar, biyolojik fonksiyonlu malzemeler. Dokuların mikro- ve makro-yapıları, Dokuların mekanik özellikleri, İmplantlara patabiyolojik tepkiler. Tıbbi implant tasarımı ve fonksiyonu Malzemelerin tıp ve dişçilik uygulamaları. Kalp-damar ile ilgili uygulamalar. Ortopedik uygulamalar. Oftalmolojik uygulamalar. Ameliyat iplikleri. Yapıştırıcı ve kapayıcılar. Doku mühendisliği.

MSN 524 Yüzey Teknolojileri ve Fonksiyonel Yüzeyler (Surface Technologies and Functional Surfaces), (3+0+0)3, 10

Yüzeyler, yüzeylerin yapısı, yüzeylerin termodinamiği, yüzeylerdeki dinamik, yüzeylerin elektriksel özellikleri, yüzey kimyasal bağları, yüzeylerin mekanik özellikleri, yüzeylerle kataliz ve plastik, kompozit ve seramik yüzeylerde yapılan değişimler. Yüzeylerin fonksiyonlaştırılması ve uygulanan yüzey teknolojileri, Yüzey karakterizasyon teknikleri.

MSN 530 Nanobiyoteknoloji (Nanobiotechnology), (3+0+0)3, 10

Bu ders nanobilim ve nanoteknoloji kavramlarının biyoteknoloji ve tıp alanlarında uygulamasını içermektedir. Derste işlenecek konular; ökaryotik ve mikroorganizmaların çalışma presipleri, biyoteknoloji ve tıpta kullanılan nanomalzemeler, nanobiyosensörler, nano-moleküler etkileşimler, kendiliğinden düzenlenme prosesi, nanomalzeme ve biyomakromoleküllerden oluşturulan hibrit malzemeler, nanotıp ve nanotoksisite ve alanda güncel uygulamalardır.

MSN 532 Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide Özel Konular (Selected Topics in Materials Science and Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ödev hazırlayacak ve bunları sözlü sunum olarak sunacaklardır. Derslerde işlenmeyen ve ilgi duyulan alanlarda kişisel çalışmayı destekleyeceği için ve ortaya çıkacak ödevin sözlü sunumu ve diğer öğrencilerle paylaşımı, bilgi paylaşımı ve yayınımını sağlayacaktır.

MSN 533 Enerji Üretimi ve Depolanması için Nanomalzemeler (Nanomaterials for Energy Conversion and Storage), (3+0+0)3, 10

Enerji üretim tekniklerine ve kullanılan malzemelere genel bakışın ardından özellikle yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan malzemeler ve sistemler işlenecek olup; Depolama teknolojileri, SOFC, PMFC, DSSC, PSC sistemleri ve kullanılan malzemeler detaylı verilecektir. Ayrıca, PZT bazlı seramik sistemler detaylandırılacaktır.

MSN 540 İleri Polimer Bilim ve Teknolojisi, (Advanced Polymer Science and Technology), (3+0+0)3, 10 

Polimer kimyası ve fiziği hakkında temel bilgiler işlenecektir. Polimerizasyon reaksiyonları, kinetiği ve termodinamiği incelenecek, termodinamik ve kinetik parametreler yardımı ile farklı yapılardaki polimerlerin sentezi ve proses koşulları belirlenecektir. Reaksiyon hızı, molekül ağırlığı, yapısal farklılıkları ve mekanik özellikleri kontrol altında tutabilmek için gerekli olan temel reaksiyon parametreleri irdelenecektir. Polimer fiziği konuları ise; bir tek polimer zincirinin seyreltik polimer çözeltisinde ve katı haldeki molekül yapısı incelenecektir. Polimer karışımlarının (fiziksel ve kimyasl) ve jellerin fiziksel özellikleri araştırılacak. Polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları, kristal yapıları ve bunların fiziksel özelliklere olan etkileri anlatılacaktır. Polimer fiziği ve kimyası konularında pratik uygulamalar laboratuvar ve bilgisayar deneyleri ile öğrencilere aktarılacaktır.

MSN 550 Sol-Jel Nanoteknoloji ve Uygulamaları (Sol-Gel Nanotechnology and Applications), (3+0+0)3, 10

Sol-Jel Kimyasına Giriş, Hidroliz ve Kondensasyon Mekanizmaları,  Kolloidal sistemler, Jelleşme ve Mekanizmaları, Kurutma, Sinterleme, Uygulama alanları: ince ve fonksiyonel filmler, nano boyutlu ve nano yapılı toz üretimi, fiber üretimi, seramik membranlar, Fotokatalitik toz ve yüzeyler, kaplamalar, Hidrofobik veya Hidrofilik kaplamalar, Tekstil malzemelerin kaplanması, Optik filtreler,

MSN 560 Optik ve Fotonik Malzemeler ve Kaplamalar (Optical and Photonic Materials and Coatings), (3+0+0)3, 10

Optiğe giriş, Optik malzemeler, Optik Camlar ve cam-seramikler, Cam fritler, Camlarda iyon yer değiştirme, Optik camların güçlendirilmesi, Dalga kılavuzları, Cam ve polimerlerin optik özeliklerde kaplanması, Kaplama teknolojileri, Ekran teknolojilerinde kullanılan malzeme ve kaplamalar, LED uygulamaları için seramik tozlar (Fosfor malzemeleri).

MSN 570 Nanoteknoloji ve Sosyo-ekonomik Yapıya Etkileri (Nanotechnology and Its Impacts on Socio-Economic Structures), (3+0+0)3, 10

Nanoteknoloji alanı bilimsel anlamda yaygın ilgi çekmekte ve bu ilginin ürüne dönüşmesi beklentisi her geçen gün artmaktadır. Çok farklı uygulama alanı bulabileceği sürekli dillendirilmekte ancak, bilimsel araştırma sonuçlarının ürüne dönüşmesi konusunda somut adımlar beklenmektedir. Çok yeni ancak hızlı yayılan ve beklentilerin yoğun olduğu Nanoteknoloji alanında yapılacak çalışma ve geliştirilecek ürünlerin ekonomiye katkısı, nanomalzemelerin ve bunlarla çalışmanın riskli olup olmadığı konuları gündeme gelmektedir. Bu derste, nanoteknoloji alanında yapılan ve beklenen gelişmelerin sosyo-ekonomik yapıya olacak etkileri değerlendirilecektir.

MSN 572 Çevre Nanoteknolojisi (Environmental Nanotechnology), (3+0+0)3, 10

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre uygulamalarında nanoteknolojinin önemi, Kirliliğin belirlenmesi için nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda nanopartiküllerin temel davranışları, Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu, Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.

MSN 690 Araştırma Semineri (Research Seminar), (0+0+0) 0, 2

Her öğrenci bir seminer hazırlayacak ve sözlü sunum yapacaktır.

MSN 691 Yeterlilik Sınavı için Bağımsız Çalışma (Independent Study for Qualifying Exam), (0+0+0) 0, 30

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrencinin derslerine ek olarak bir proje hazırlaması gerekmektedir. Proje çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

MSN 700 Doktora Tezi (Ph. D Thesis),  (0+0+0) 0, 150

Her öğrenci, bir veya ortak danışman yönetiminde Doktoratezi hazırlayacak ve sözlü savunmasını yapacaktır. Tez çalışması kredisiz olup sözlü sınavdan sonra başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.