• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 445
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere mekanik titreşimlerle ilgili temel kavramları ve problem çözme ve tasarım metotlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Tek-serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri: sönümsüz ve sönümlü titreşimler, doğal ve rezonans frekansları, harmonik ve impuls yanıtları, geçici ve son-hal yanıtları. Çok serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim sönümlemesi ve kontrol yöntemleri. Kritik hızlar. Titreşim ölçümleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 3: Ödev, 4: Proje çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari