• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin şu alanlarda yetkinlik kazanmış olması beklenir: • Hareketli cisimlerin kinematik (konum-hız-ivme ilişkileri) ve kinetik (kuvvet-kütle-ivme ilişkileri) analizleri ile mühendislikteki uygulamaları. • Eylemsizlik kavramı ve mühendislikteki uygulamaları.
Dersin İçeriği: 

Parçacık dinamiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Newton Yasası, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Parçacık sistemleri. Katı cisim dinamiği; düzlemsel hareket, kinematik ve kinetik. Katı cisimler için iş ve enerji yöntemleri, momentum prensipleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 3: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara sınav ve final, B: Kısa sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari