• Türkçe
 • English

Yüksek Lisans Hakkında

Makine Mühendisliği Bölümü
Genel Bilgi

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem vermektedir. Bunun doğal sonucu nitelikli bir yüksek lisans programı yürütülüyor olmasıdır. 2009 yılı Mart ayı itibariyle sürmekte olan toplam 9 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projemiz bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin 8 tanesinin yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrencilerine sanayinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda tez yaptırılmakta, araştırma projelerinde görev almaları sağlanmaktadır. Projelerimizle 5 lisansüstü öğrencimizi (ki proje asistanı adını veriyoruz) mali olarak destekliyoruz. Eğitsel amacımız sanayinin gerek duyduğu, lisans eğitiminin ötesinde bilgi birikimi, bilimsel araştırma kültürü ve inisiyatif alma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup tercihen makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınacaktır.
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, zorunlu ve seçmeli gruplardan alınacak 21 kredilik derse (ki genellikle 7 derse denktir) ilaveten kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans seçeneği yoktur. Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık programında alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Lisans derecelerini makine mühendisliğinden farklı alanlarda almış olan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini Bilimsel Hazırlık programı çerçevesinde en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Yüksek Lisans Programı’ndaki her bir öğrenci, zorunlu bir ileri matematik dersini (ME 501) ve ana ders grubundan danışmanının onaylayacağı iki dersi alır. Kalan dört ders seçmeli ders grubundan ya da başka bir anabilim dalından danışman onayıyla alınır. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, toplam 7 krediyi aşmamak ve lisans öğretiminde ya da Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınmamış olmak koşuluyla lisans düzeyinde olabilir. Ders gruplarına bu sitede yer alan “ders programı” bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.

Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü altında eğitim çalışmalarını yürütür. Fen Bilimleri Enstitüsünün programlarına katılabilmek için öğrencilerin, kayıt süresi içinde kayıt bürosuna başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenleri buradan öğrenebilirsiniz.

Yüksek Lisans Öğretim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

 1. ME 211 Termodinamik I (2,1,1) 3
 2. ME 241 Statik (3,0,0) 3
 3. ME 244 Dinamik (2,2,0) 3
 4. ME 246 Malzemelerin Mukavemeti (2,2,0) 3
 5. ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi (3,0,0) 3
 6. ME 324 Isı Transferi (2,2,2) 4
 7. ME 331 Akışkanlar Mekaniği (2,2,0) 3
 8. ME 343 Makine Elemanları I (2,2,0) 3
 9. ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü (3,1,1) 4
 10. ME 445 Mekanik Titreşimler (3,0,0) 3

Zorunlu Dersler

Yüksek lisans programına kabul edilen her öğrenci

 • ME 501 Engineering Analysis-I (3,0,0) 3
 • ME 590 Research Seminar (0,1,0) 0
 • ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods

derslerini almak zorundadır. Öğrencinin ayrıca, danışmanının onayıyla, aşağıdaki derslerden iki tanesini alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

 1. ME 521 Advanced Thermodynamics (3,0,0) 3
 2. ME 522 Advanced Heat Transfer (3,0,0) 3
 3. ME 532 Advanced Fluid Dynamics (3,0,0) 3
 4. ME 541 Advanced Mechanics of Solids (3,0,0) 3
 5. ME 551 Advanced Dynamics (3,0,0) 3
 6. ME 553 Advanced Control Theory (3,0,0) 3
 7. ME 581 Computer Aided Engineering (3,0,0) 3
 8. ME 582 Optimization Techniques in CAE (3,0,0) 3

Seçimli Dersler

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin, danışmanının onayıyla aşağıdaki derslerden üç tanesini seçimli ders olarak alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

 1. ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
 2. ME 503 Continuum Mechanics (3,0,0) 3
 3. ME 511 Renewable Energy (3,0,0) 3
 4. ME 512 Energy Policies and Laws (3,0,0) 3
 5. ME 513 Advanced Solar Energy Systems (3,0,0) 3
 6. ME 527 Combustion Processes (3,0,0) 3
 7. ME 528 Heat Exchanger Design (3,0,0) 3
 8. ME 529 Heat Pump and Refrigeration Systems (3,0,0) 3
 9. ME 535 Advanced Gas Dynamics (3,0,0) 3
 10. ME 537 Technical Acoustics (3,0,0) 3
 11. ME 538 Flow Induced Vibration (3,0,0) 3
 12. ME 542 Theory of Elasticity (3,0,0) 3
 13. ME 543 Fracture Mechanics (3,0,0) 3
 14. ME 544 Theory of Plasticity (3,0,0) 3
 15. ME 552 Dynamics of Machinery (3,0,0) 3
 16. ME 554 Robotics (3,0,0) 3
 17. ME 555 Digital Control(3,0,0) 3
 18. ME 561 Materials and Process Selection (3,0,0) 3
 19. ME 562 Advanced Mechanical Metallurgy (3,0,0) 3
 20. ME 571 Computational Methods in Engineering Analysis (3,0,0) 3
 21. ME 572 Finite Element Analysis (3,0,0) 3
 22. ME 575 Computational Fluid Dynamics (3,0,0) 3
 23. ME 583 Systems and Project Management (3,0,0) 3
 24. ME 584 Industrial Design for Production (3,0,0) 3

Tez

Yüksek lisans programında 21 kredilik yedi derse ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. En az iki ders alarak birinci dönem derslerini başarıyla tamamlayan bir öğrenci ME 600 “Master’s Thesis”e kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilir. Dersler ve tez çalışması altı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.

Yüksek Lisans Dersleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

KOD
Ders Adı
Kredi
ECTS
ME 211 Termodinamik I 3 6
ME 241 Statik 3 6
ME 244 Dinamik 3 6
ME 246 Malzemelerin Mukavemeti 3 6
ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi 3 4
ME 324 Isı Transferi 4 8
ME 331 Akışkanlar Mekaniği 3 6
ME 343 Makine Elemanları I 3 5
ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü 4 7
ME 445 Mekanik Titreşimler 3 5

Zorunlu Dersler

KOD
Ders Adı
Kredi
ECTS
ESYE 501 Sistem Mühendisliğinde Araştırma Metodolojileri 3 10
ME 501 İleri Mühendislik Matematiği I 3 10
ME 590 Araştırma Semineri KREDİSİZ 2
ME 600 Yüksek Lisans Tezi KREDİSİZ 60

Seçmeli Dersler

KOD
Ders Adı
Kredi
ECTS
ME 502 İleri Mühendislik Matematiği II 3 10
ME 503 Sürekli Ortamlar Mekaniği 3 10
ME 511 Yenilenebilir Enerji 3 10
ME 512 Enerji Politikaları ve Yasalar 3 10
ME 513 İleri Güneş Enerjisi Sistemleri 3 10
ME 521 İleri Termodinamik 3 10
ME 522 İleri Isı Transferi 3 10
ME 523 Biyotermodinamik 3 10
ME 526 İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi 3 10
ME 527 Yanma Süreçleri 3 10
ME 528 Isı Değiştiricisi Tasarımı 3 10
ME 529 Isı Pompası ve Soğutma Sistemleri 3 10
ME 531 Turbomakineler 3 10
ME 532 İleri Akışkanlar Dinamiği 3 10
ME 533 Viskoz Akış Teorisi 3 10
ME 534 Termal Akışkan Sistemlerinde Deneysel Yöntemler 3 10
ME 535 İleri Gaz Dinamiği 3 10
ME 536 İleri Türbin Tasarımı 3 10
ME 537 Teknik Akustik 3 10
ME 538 Akış Kaynaklı Titreşim 3 10
ME 541 İleri Katı Mekaniği 3 10
ME 542 Elastisite Teorisi 3 10
ME 543 Kırılma Mekaniği 3 10
ME 544 Yoğrulma Teorisi 3 10
ME 545 Turbomakinelerin Mekanik Tasarımı   10
ME 551 İleri Dinamik 3 10
ME 552 Makine Dinamiği 3 10
ME 553 İleri Kontrol Teorisi 3 10
ME 554 Robotik 3 10
ME 555 Sayısal Denetim 3 10
ME 556 Akıllı Malzemeler ve Yapılar 3 10
ME 557 İleri Titreşim Analizi 3 10
ME 561 Malzeme ve Proses Seçimi 3 10
ME 562 İleri Mekanik Metalurji 3 10
ME 571 Mühendislik Analizinde Sayısal Yöntemler 3 10
ME 572 Sonlu Elemanlar Analizi 3 10
ME 573 Micro Elektromekanik Sistemlerin Tasarımı ve Modellenmesi 3 10
ME 575 Sayısal Akışkanlar Dinamiği 3 10
ME 576 Sayısal Akustik 3 10
ME 581 Bilgisayar Destekli Mühendislik 3 10
ME 582 Optimizasyon Teorisi ve Uygulamaları 3 10
ME 583 Sistem & Proje Yönetimi 3 10
ME 584 Üretime Yönelik Endüstriyel Tasarım 3 10
ME 585 Makine Mühendisliğinde Özel Konular 3 10
ME 592 Enerjide Özel Konular 3 10
ME 593 Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular 3 10
ME 594 Katı Mekaniğinde Özel Konular 3 10
ME 595 Mekatronikte Özel Konular

 

Bologna Süreci

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Amaç:

 • Bölümümüzde ileri eğitim ve öğretim imkanları yaratmak,
 • Ülke sanayisinin araştırma-geliştirme personel ihtiyacına yönelik nitelikli mühendis yetiştirmek,
 • Öğretim üyelerimizin araştırmalarında ihtiyaç duydukları kapasite ve kaabiliyetlere sahip öğrencilere yer vermek.

Hedef:

 • Üniversitemizin bu alandaki araştırma ve geliştirme kaabiliyetlerinin geliştirilmesi,
 • Sanayimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış olan yapısı ile programın üniversite-sanayi işbirliğine hizmet etmesi,
 • Doktora programının gerektirdiği niteliklere sahip, bilimsel araştırmalarda yer alabilecek mezunlar vermek.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 • Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Lisansüstü ağırlığa sahip bir sanayii problemini, taslak halinden başlamak suretiyle, makina mühendisliği bilgilerini kullanarak kurgular, modeller ve uygun bir çözüme ulaşır.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir.
Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • Lisans genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
 • ALES skoru en az 60 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, zorunlu ve seçmeli ders gruplarından alınacak toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 dersi tamamlamak.
 • Kredisiz bir seminer dersini alıp başarılı olmak.
 • Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda, danışmanın gözetiminde yürütülen bir tez çalışmasını tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.

Doktora Hakkında

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın Doktora Programı 2008 güzünde onaylanmış ve 2009 Bahar Dönemi’nde ilk öğrencilerini almıştır. Genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem veren Anabilim Dalımızın 2009 yılı Nisan ayı itibariyle sürmekte olan toplam 7 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projesi bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin tamamının yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Eğitsel amacımız sanayinin araştırmacı olarak, üniversitelerin öğretim elemanı olarak istihdam edebileceği donanımlı makine mühendisliği doktorları yetiştirmektir.
Makine Mühendisliği Doktora Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınmaktadır. Adayın, durumuna göre asıl programdan önce Bilimsel Hazırlık Programı’nı tamamlaması istenebilir.
Makine Mühendisliği Doktora Programı, tamamı seçmeli en az 21 kredilik ders (ki genellikle 7 derse denktir), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Dersler danışman onayıyla, yüksek lisans ya da doktora dersleri arasından seçilir. Söz konusu dersler bu sitede “Akademik Programlar” bağlantısıyla ulaşılan “Ders Açıklamaları” seçilerek görülebilir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan başka dersler de danışman onayıyla alınabilir.

Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık Programı’nda alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Bilimsel Hazırlık Programı’na alınan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda başarının ölçüsü en az 2,50 genel not ortalaması ve her bir dersten en az CC notudur.

Doktora Kabul Koşulları

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü altında eğitim çalışmalarını yürütür. Fen Bilimleri Enstitüsünün programlarına katılabilmek için öğrencilerin, kayıt süresi içinde kayıt bürosuna başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenleri buradan öğrenebilirsiniz.

Doktora Öğretim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

 1. ME 211 Thermodynamics I (2,1,1) 3
 2. ME 241 Statics (3,0,0) 3
 3. ME 244 Dynamics (2,2,0) 3
 4. ME 246 Strength of Materials (2,2,0) 3
 5. ME 264 Introduction to Material Science (3,0,0) 3
 6. ME 324 Heat Transfer (2,2,2) 4
 7. ME 331 Fluid Mechanics (2,2,0) 3
 8. ME 343 Machine Elements I (2,2,0) 3
 9. ME 352 System Dynamics and Control (3,1,1) 4
 10. ME 445 Mechanical Vibrations (3,0,0) 3

Zorunlu Dersler

Doktora programına kabul edilen her öğrenci

 1. ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
 2. ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods (yüksek lisans programında alınmadıysa)
 3. ME 690 PhD Seminar (0,1,0) 0

derslerini almak zorundadır.
Doktora Dersleri

Doktora programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacaktır. Dersler öğrencinin danışmanının onayıyla aşağıdaki listeden ya da başka programlardan alınabilir:

 1. ME 619 Special Topics in Energy
 2. ME 623 Conduction Heat Transfer
 3. ME 624 Convective Heat Transfer
 4. ME 625 Radiation Heat Transfer
 5. ME 626 Two-Phase Flow Heat Transfer
 6. ME 631 Viscous Flow and Boundary Layer Theory
 7. ME 632 Turbulent Flow Theory
 8. ME 634 Large Eddy Simulation
 9. ME 636 Turbomachinery Design and Analysis
 10. ME 639 Special Topics in Thermo-Fluid Systems
 11. ME 641 Variational Principles in Solid Mechanics
 12. ME 642 Thermal Stress Analysis
 13. ME 643 Theory of Plates
 14. ME 644 Theory of Shells
 15. ME 645 Fluid-Structure Interaction
 16. ME 649 Special Topics in Solid Mechanics
 17. ME 651 Dynamics of Nonlinear Systems
 18. ME 653 Optimal Control Theory
 19. ME 654 Adaptive Control
 20. ME 655 Modern Control Theory
 21. ME 656 Biyomimetik Robotlar
 22. ME 659 Special Topics in Control Theory
 23. ME 673 Nonlinear Finite Element Analysis
 24. ME 676 Computational Acoustics

Tez

Doktora programında 21 kredilik yedi derse ve kredisiz Doktora Seminerine ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. Derslerini tamamlamış olan doktora öğrencilerinin ME 691 Independent Study for Qualifying Exam dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenciler ME 700 tez dersine kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilirler. Dersler ve tez çalışması oniki yarı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.

Doktora Dersleri

Zorunlu Dersler

KOD
Ders Adı
Kredi
ECTS
ESYE 501 Sistem Mühendisliğinde Araştırma Metodolojileri 3 10
ME 502 Mühendislik Analizi II 3 10
ME 690 Doktora Semineri KREDİSİZ 2
ME 691 Yeterlik Sınavı için Bağımsız Çalışma KREDİSİZ 30
ME 700 Doktora Tezi KREDİSİZ 150

Seçmeli Dersler

KOD
Ders Adı
Kredi
ECTS
ME 619 Özel Enerji Konuları 3 10
ME 623 İletimle Isı Transferi 3 10
ME 624 Taşınımla Isı Transferi 3 10
ME 625 Işınımla Isı Transferi 3 10
ME 626 İki Fazlı Akışlarda Isı Transferi 3 10
ME 631 Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi 3 10
ME 632 Türbülanslı Akış Teorisi 3 10
ME 634 Büyük Girdap Benzetimi 3 10
ME 636 Türbomakinaların Tasarım ve Analizi 3 10
ME 639 Özel Akışkan Mekaniği Konuları 3 10
ME 641 Mekanikte Varyasyonel Prensipler 3 10
ME 642 Isıl Gerilme Analizi 3 10
ME 643 Plaka Teorisi 3 10
ME 644 Kabuk Teorisi 3 10
ME 645 Akışkan-Yapı Etkileşimi 3 10
ME 649 Özel Katı Mekaniği Konuları 3 10
ME 651 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Dinamiği 3 10
ME 653 En İyi Denetim Kuramı 3 10
ME 654 Uyarlanır Denetim 3 10
ME 655 Modern Denetim Kuramı 3 10
ME 656 Biyomimetik Robotlar 3 10
ME 659 Özel Kontrol Teorisi Konuları 3 10
ME 673 Nonlineer Sonlu Elemanlar Analizi 3 10
ME 676 Sayısal Akustik 3 10

 

Bologna Süreci

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLERİ

Amaç:

 • Bölümümüzde gerçek bir bilimsel ortam yaratmak,
 • Ülkemizin bilim üretimine katkıda bulunmak,
 • İleri düzeyde araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmek.

Hedef:

 • Her öğretim üyesinin ortalama bir doktora öğrencisine danışmanlık yapması,
 • Doktora öğrencilerinin araştırmaları boyunca farklı bilimsel kurum ve kuruluşlar ile temas yoluyla geniş birufka ve deneyim çeşitliliğine sahip olmaları ve Bölüm’ün bilimsel yüzünün dışarıya açılan penceresi olmaları,
 • Doktora öğrencilerinin uluslararası araştırma projelerine katkı sağlaması, konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunarak ve bilimsel dergilerde makaleler yayınlayarak birikimlerini ve kendi tanınırlıklarını, bu arada Bölüm’ün uluslararası tanınırlığını artırmaları.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler

 • Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 • Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler

 • Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır.
 • Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

Öğrenme Yetkinliği

 • Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Makine mühendisliğinde, özgün bir yöntem geliştirir veya bilinen bir yöntemi yeni bir probleme uygular.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 • ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:

 • Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 seçmeli dersi tamamlamak.
 • Yeterlik sınavında başarılı olmak.
 • Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda tez önerisi hazırlayarak Tez İzleme Komitesi önünden savunmak ve başarılı olmak.
 • Danışmanın gözetiminde tez çalışmasını yürütüp tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.