• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders makine mühendisliği üçüncü sınıf öğrencilerine şu bilgi ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır: -Geri beslemeli kontrol kavramı. -Doğrusal zamanda değişmez sistemlerin matematik modellemesi, tipik mühendislik sistemlerinden örnekler. -Temel geri beslemeli kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı, matematik araçların tasarımda kullanımı. -Sayısal ve fiziksel deneyler aracılığıyla pratik deneyim.
Dersin İçeriği: 

Otomatik kontrole giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm metoduyla cevap analizi. Transfer fonksiyonları ve blok diyagramları. Geri beslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algılayıcılar. Kontrol yasaları. PID kontrol ayar yöntemleri. Köklerin yer eğrisi analizi. Frekans cevabı analizi. Teoriyle paralel laboratuvar deneyleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 3: Ödev, 5: Laboratuar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara sınav ve final, C: Ödev, D: Laboratuar raporu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari