• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE441
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin proses kontrol konusunda altyapılarını oluşturmak ve basit kontrol döngüleri için blok diyagramları hazırlayabilme ve kararlılık analizi yapabilmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

1) Giriş, 2) Matematiksel modelleme, 3) Laplace dönüşümleri, 4) Transfer fonksiyonu modelleri, 5) Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin dinamik tepkileri, 6) MATLAB – Simulink eğitimi, 7) Geri beslemeli deneteçler, 8) PID ayarlaması, 9) Deneteç performans analizi, 10) Kararlılık analizi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari