• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE386
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kimya mühendisligi süreçlerinden olan termodinamik, ısı ve kütle transferi gibi konularda modelleme bilgi ve yeteneklerini; ilgili diferansiyel denklemleri geliştirme ve çözme için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

1) Giriş, 2) Etkileşim içinde olmayan makro sistemler, 3) Etkileşim içerisinde olan makro sistemler, 4) Kartezyen, Silindirik ve küresel koordinat sistemleri, 5) Tek değişkenli mikro sistemler, 6) İki değişkenli mikro sistemler.

Yan Koşul Dersleri:

Reaktor Tasarimi

CHBE II: Isı Transferi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav Raporu C: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari