• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
2
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin Amacı Kimya Mühendisliği birim işlemler proseslerine ve ekipmanlarına ait prensiplerin laboratuar ölçeğinde uygulanması. Elde edilmiş teorik bilgilerin deneysel çalışmalar ile pekiştirilmesi. Deney tasarımının yapılarak sunum ve raporlama olarak iletilmesi. Çok disiplinli ve disiplin içi takımlarda çalışma becerisinin verilmesi.
Dersin İçeriği: 

1) Gaz Absorpsiyonu

2) Distilasyon

3) Borusal Akış Reaktörü

4) Buhar Damıtımı

5) Aerobik Sindirim

6) Fermentasyon

7) Proses Kontrolü

Yan Koşul Dersleri:

Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II

Reaktör Tasarımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders anlatımı, 2: Laboratuvar çalışması, 3: Dönem projesi, 4: Disiplinler arası grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Kısa Sınav C: Laboratuvar Performansı, D: Deney Raporu, E:Proje, F: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari