• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere kimyasal reaksiyon mühendisliğiyle ilgili temel kavram ve ilkeleri aktarmanın yanı sıra temel reaktör çeşitlerinin tasarımları için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
Reaktör çeşitleri; Kesikli ve sürekli reaktörlerde mol dengesi, kimyasal dönüşüm ve tasarım denklemlerinin dönüşüm cinsinden ifadesi, çok reaktörlü sistemler, stoikiometrik tablolar, izotermal reaktör tasarımı, izobarik olmayan reaktör tasarımı, kinetik veri analizi yöntemleri, çok reaksiyonlu sistemler, izotermal olmayan reaktör tasarımı, heterojen kataliz ve katalitik reaktörler.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 3: Öğrencilerin problem çözmesi, 4: Tasarım ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Açık kitap yazılı Sınav, B: Kısa sınav C: Dönem projesi

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari