• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ısı aktarımının temel kavramlarının kimya mühendisliği öğrencileri tarafından anlaşılmasının geliştirilip teşvik edilmesi ve öğrencilerin ısı aktarımını kuramsal ve uygulamalı çeşitli mühendislik sistemlerine uygulayabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerle donatılmalarıdır.
Dersin İçeriği: 
Isı aktarımına ve mekanizmalarına giriş: İletim, konveksiyon, ve ışınım; Düz, silindirik ve küresel yüzeylerden yatışkın hal ısı iletimi; kanatçıklı yüzeyler; biçim faktörü kullanımı ile ısı iletimi; 2 boyutlu iletim ve sonlu farklar metodu; yatışkın olmayan ısı aktarımı: Toplu öğeli analiz ve tek terimli çözüm analizi; zorlamalı dış konveksiyon: düzlem, silindir ve küreden; zorlamalı iç konveksiyon; ısı değiştiriciler: LMTD ve NTU analiz yöntemleri; ışınımla ısı aktarımı ve ilgili uygulamalar.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 3: Öğrencilerin problem çözmesi, 4) Tasarım ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Açık kitap yazılı Sınav, B: anons edilmiş kısa sınav C: Dönem projesi

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari