• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, fizikokimyanın temel prensiplerini öğretmek ile birlikte, öğrencilere termodinamiğin temel ilkeleri, faz davranışları ve kimaysal dengelerle ilgili problem çözebilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Gazların özellikleri, termodinemiğin birinci, ikinci ve üçüncü kanunarı, saf maddelerin ve basit karışımların faz davranışları, kimyasal denge.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari