• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin doğadaki kimyasalların (karbonhidratlar, lipitler, aminoasitler, peptitdler, proteinler, nükleik asitler gibi) yapıları, genel karakterleri, kimyasal reaksiyonları, vücüt içerisindeki işlevleri, nitel ve nicel analizleri konularında bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Doğadaki kimyasallar, karbonhidratlar, sınıflandırma, özellikleri ve kimyasal reaksiyonlar; lipitler, genel karakterleri, yağ asitleri, katı ve sıvı yağlar, vakslar, gliserofosfolipitler, spingolipitler, steroidler, hücre zarı, aminoasitler, elektroforez, peptidler ve proteinler, protein yapısı, denatürizasyon; nükleik asitler, nükleositler ve nükleotitler, DNA ve RNA. DNA kopyalanması. RNA çeşitleri. Dönem projesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Laboratuvar 4: Dönem ödevi(Örnek vaka incelemesi)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari