• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin ileriki uygulamalarda kullanabilmeleri için organik kimya bilgisine sahip olarak organik bileşenlerin yapılarını, özelliklerini ve reaksiyonlarını anlamalarını, organik sentez deneylerini gerçekleştirebilmelerini ve den
Dersin İçeriği: 
Kimya mühendisleri için organik kimyaya giriş. İzomerleşme, rezonans, fonksiyonel gruplar, kimyasal özellikler tanımı. Alkanların, alkenlerin, alkinlerin, alkollerin, aromatik bileşiklerin, karboksil bileşiklerin  reaksiyonları ve stereokimya. Laboratuvar çalışmaları: temel ayrıştırma teknikleri, organik bileşiklerin belirlenmesi ve saflaştırılması ve bu metodların basit organik reaksiyonlara uygulanması. Çeşitli kimyasal bileşiklerin sentezi ve testleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari