• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE213
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
2
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin ana amacı temel fiziko kimya bilgisini deneylere uygulayarak fiziko kimyanın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin teorik bölümü de kimyasal kinetik ve reaksiyon mekanizmalarını kapsamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Kimyasal reaksiyonların hızları; kimyasal reaksiyonların kinetiği; moleküler reaksiyon dinamiği; ışık emilimi; kaynama noktası yükselmesi; kuvvetli ve zayıf elektrolitlerin iletkenliği; kalorimetre ile yanma entalpisi tayini; içsel viskozite ölçümleri ile bir polimerin moleküler ağırlığının tayini; bir saf maddenin erime entalpisinin tayini; denge dağılımı; invertik şeker elde etme işleminin kinetiği; tersiyer bütil klorürün sabunlaşma hızı; Kısmen karışan sıvıların faz diyagramı

 

Dersin Yan Koşul Dersleri:

Fizikokimya 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-cevap, 3: Lab., 4: Durum-çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınama, B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari