• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHEM113
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
2
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı derste karşılaşılan soyut kavramların deneysel bağlama yerleştirilmesi, ders içeriği ve kitabında verilen teorik altyapının sağlamlaştırılması, öğrencilerin deneysel yöntemler, kayıt tutma ve rapor yazma ile tanıştırılması, öğrencilerin çeşitli laboratuvar teknikleri üzerine becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere deney tasarımı ve yürütülmesiyle birlikte veri analizi ve değerlendirmesinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Kimyasal temellerin gözden geçirilmesi; Güvenlik kuralları; Kimyasal ekipmanlar ve cam eşyalar; Çözelti hazırlama; Çözünürlüğe etki eden faktörler; Çözünürlük kuralları ve çökme; Sulu çözeltilerde tepkimeler; Kimyasal kinetik; Kimyasal denge; Çözeltilerin asitliği; Hacimsel analiz

Yan Koşul Dersleri:

Genel Kimya II

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Post-Lab C: Deney Raporu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari