• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
2
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı kimya mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencilere temel mühendislik hesaplarını yapabilmelerini, kimyasal süreçlerin değişkenlerini ifade edebilmelerini ve hesaplayabilmelerini ve temel madde denkliklerini yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Kimya mühendisliğinin tanımı ve kimya mühendisinin sorumlulukları. Kimya mühendisliği hesaplamalarına giriş. Süreçler, sınıflandırılmaları ve süreç değişkenleri. İçerdikleri işlemlerin ve süreçlerin akış şemaları ile kimyasal süreçlerin anlaşılması. Kimya endüstrisinden süreç örnekleri. Madde denkliği denklemi ve yatışkan tek üniteli süreçlere uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: kısa sınav (quiz)

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari